Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zet, samen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), een nieuwe stap in de hervorming van de steun voor groenestroomprojecten. Specifieke projectoproepen moeten bedrijven overtuigen om te investeren in middelgrote zonneprojecten en in kleine en middelgrote windmolens. Daarmee zet minister Demir definitief een punt achter het systeem van de groenestroomcertificaten voor deze projecten. De eerste oproep loopt van 17 mei tot en met 3 juni.  

Het VEKA organiseert al verschillende jaren succesvolle projectoproepen voor investeringen in groene warmte, restwarmte en warmtenetten. Een tweetal jaar geleden werd dat systeem ook voor kleine en middelgrote windmolens opgestart. Die zogenaamde ‘calls’ worden nu ook uitgebreid naar middelgrote zonneprojecten, die bij voorkeur op daken geplaatst worden, maar die bijvoorbeeld ook op carports, op parkeerterreinen en in bermen geïnstalleerd kunnen worden, of als drijvende zonnepanelen op waterplassen. 

Meer ondernemers aanzetten om te investeren in groene energie

Het hervormde steunsysteem verbetert het bestaande certificatensysteem (waarin gedurende 15 tot 20 jaren aan een investering werden toegekend) en heeft een drievoudig doel: nog meer ondernemers aanzetten om te investeren in groene energie, de meest kostenefficiënte projecten voorrang geven en de overheidssteun uit de elektriciteitsfactuur van de burger houden. 

Op verzoek van minister Demir maakt de Vlaamse Regering voor het overgangsjaar 2021 ongeveer 19 miljoen euro in de begroting vrij voor meer zonne-energie en kleine en middelgrote windenergie in Vlaanderen. “Zon en wind zijn onmisbare energiebronnen voor het energiesysteem van de toekomst”, aldus minister Demir. “Door dit steunsysteem zal het aandeel groene energie gestaag verder groeien, maar nu aan een lagere kostprijs. De oversubsidiëring van groene energie heeft ons de afgelopen decennia al miljarden gekost. Nu geraken we alweer een stap dichterbij om die manier van werken achter ons te laten. De euro’s die we in de toekomst in ons energiesysteem investeren, moeten naar de meest kostenefficiënte projecten gaan. En hiervan komt niets in de energiefactuur van de burgers terecht.” Met de nieuwe aanpak wil de minister het draagvlak voor groene energie verbeteren, zowel bij de investeerder als bij de burger.  

Eerlijk en toekomstgericht steunsysteem

Vanaf midden mei organiseert het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap op regelmatige basis een zogenaamde ‘call groene stroom’, een wedstrijdformule voor het verdelen van een budget aan investeringssteun. “Op die manier creëren we een eerlijk en toekomstgericht steunsysteem voor middelgrote zonneprojecten groter dan 40 tot en met 2000 kW en kleine en middelgrote windmolens groter dan 10 tot en met 300 kW.” Elke investeerder kan onmiddellijk na de indienstname de volledige premie aanvragen waar hij recht op heeft. 

Minstens twee keer per jaar zal de Vlaamse minister van Energie een oproep organiseren. De eerste oproep (call) die opent op 17 mei 2021, bestaat uit twee onderdelen en zal in totaal een budget van 5 miljoen euro bevatten voor:  

  • zonnepanelen op gebouwen, waarvoor 4,25 miljoen euro wordt vrijgemaakt; 
  • drijvende zonnepanelen, de zonnepanelen op 'marginale' gronden zoals bijvoorbeeld bermen en kleine en middelgrote windturbines samen, waarvoor 750.000 euro beschikbaar is. 

Nieuwe aanpak zal radicaal digitaal verlopen 

De minister kijkt al uit naar de nieuwe projectvoorstellen die tussen 17 mei en 3 juni 2021 ingediend kunnen worden. Maar ze beseft dat de nieuwe manier van werken ook een aanpassing vraagt van de markt en de deelnemers. “Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal geïnteresseerden de kans geven om het systeem nog voor de opening van de call uit te testen. Op 23 maart 2021 organiseert het VEKA een oefensessie voor al wie graag inzicht krijgt en vertrouwd wil geraken met het digitale aanvraagformulier en het webplatform. Op basis van de ervaringen van de deelnemers wordt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem nog verder verhoogd”, besluit minister Demir. 

Wie wil deelnemen aan de oefensessie kan zich inschrijven via www.energiesparen.be/call-groene-stroom

 

 

Bron: Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme