13/01/2021

Minister Demir helpt de energiescanbedrijven door de coronacrisis

verwarming-2
Terug naar artikeloverzicht

Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir besliste de Vlaamse Regering om een coronaondersteuning te geven aan 24 energiescanbedrijven uit de sociale economie. Ze maakt daarvoor een budget van bijna 700.000 euro voor vrij. “De energiescans zijn een essentieel onderdeel in de Vlaamse aanpak van energiearmoede.”

De energiescan is een huisbezoek waarbij de energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen. Zo komt u te weten hoe u energie kunt besparen. De basisscan bestaat uit een screening van de energiefactuur en het potentieel voor energiebesparing in de woning, gevolgd door een uitleg over de verschillende bestaande premies en renteloze lening voor kwetsbare huishoudens. De energiescanner installeert ook een gratis pakket met allerhande energiebesparend materiaal, zoals spaarlampen, een spaardouchekop en tochtstrips. Tijdens een mogelijk volgend bezoek focust een opvolgscan op verdere begeleiding bij energieproblemen, energiebesparende investeringen of een verandering van leverancier.

Geen scans meer sinds corona

Gezien het niet-essentiële karakter van dit soort activiteiten via de Ministeriële Besluiten inzake corona werden sinds het uitbreken van de pandemie op 13 maart geen scans meer uitgevoerd. Vanaf 2 juni kon een aantal scanbedrijven het werk met mondjesmaat hervatten, maar door een nieuwe verscherping van de maatregelen op 30 oktober 2020 is van een complete heropstart nooit sprake geweest. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de vraag bij het publiek nog een tijd gevoelig lager zal liggen.

Energiearmoede bestrijden

De financiering van de gratis energiescans gebeurt met Vlaamse middelen en is 100 procent resultaatsgebonden met een vaste vergoeding per scan. Aangezien de sluiting er kwam uit overmacht kunnen de meeste medewerkers terugvallen op technische werkloosheid. Een aanzienlijk deel van de kosten blijft echter doorlopen. “Zonder steunmaatregelen ondermijnt deze situatie de slagkracht en impact van de sector en komt de tewerkstelling mogelijks in het gedrang. Tegelijkertijd zal erin de periode post-COVID net meer nood zijn aan maatregelen ter bestrijding van energiearmoede, onder meer via de energiescans”, zegt Zuhal Demir.

Om hieraan tegemoet te komen, zullen de energiescanbedrijven in 2021 een bijkomende vergoeding per uitgevoerde energiescan ontvangen voor een totaal van bijna 700.000 euro. Met deze beslissing draagt de minister verder bij aan de beleidsdoelstellingen van het Vlaams regeerakkoord om kwetsbare gezinnen te blijven ontzorgen en om energiearmoede structureel te bestrijden.

 

 

Bron: Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme