21/08/2023

Minder aanvragen programma-aanpak voor asbestproductieafval en asbestcementdraailingen

asbest
Terug naar artikeloverzicht

De OVAM heeft sinds 2004 acties ondernomen en middelen ingezet voor de programma-aanpak van asbestproductieafval en asbestcementdraailingen, voornamelijk binnen de gemeente Kapelle-op-den-Bos. Dit is één van de vele projecten die de OVAM organiseert om de doelstelling om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040 te kunnen realiseren.

De laatste jaren zag de OVAM een sterke terugval in het aantal aanmeldingen: de voorbije negen maanden ontving de OVAM nog slechts een vijftal meldingen die potentieel in aanmerking komen (voor de ruime regio, niet enkel Kapelle-op-den-Bos). Het project is dus minder relevant geworden en gelet op de beschikbare mensen, budgetten en huidige prioriteiten wordt dit specifieke project stopgezet. De andere asbestprojecten in Kapelle-op-den-Bos, zoals de bronophaling van asbestplaten en -leien, lopen gewoon door. 

De OVAM engageert zich om deze laatste meldingen die voldoen aan de vooropgestelde criteria van de programma-aanpak op korte termijn een oplossing te bieden. 

Uiteraard blijft OVAM inzetten op de andere projecten die asbestafbouw in Vlaanderen moeten stimuleren. 

Zo vroegen onlangs 1200 land- en tuinbouwers een subsidie aan om gratis hun gedemonteerde asbestdak te laten ophalen. 

Meer info over ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Bron: OVAM