30/01/2023

Minaraad - Jaarverslag 2022

blauwe_lucht_wolken
Terug naar artikeloverzicht

Op 25 januari 2023 heeft de Minaraad zijn jaarverslag vastgesteld. Met 2022 heeft de Minaraad niet alleen een boeiend werkjaar achter de rug, maar ook de afsluiting van een 30-jarige periode. De aandrijving van de werking van de Minaraad is inmiddels bij zes werkgroepen komen te liggen: (1) “Klimaat en Energie”, (2) “Materialen en Circulaire economie”, (3) “Water en Ruimte”, (4) “Lucht en Hinder”, (5) “Biodiversiteit en Ecosystemen” en (6) “Regelgeving en governance”. Deze structuur rendeert: de werkgroepen waren er klaar voor om de hun toegewezen onderwerpen aan te pakken.

In 2022 adviseerden we onder meer over indirecte emissiekosten, over renovatie in functie van energie, over energiedelen en netflexibiliteit, over sectorale voorwaarden windenergie, over de groene-stroom-certificaten, over energiebeleidsovereenkomsten, over het Vlaamse en het lokale materialen- en afvalbeleid, over het waterzuiveringsbeleid en over de lozing van bedrijfsafvalwater, over het mestbeleid, over de drinkwaterfactuur en de hemelwaterverordening, over magnetische velden en hoogspanningslijnen, over lage-emissie-zones, over het pesticidenbeleid, over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, over de programmatische aanpak van stikstofdepositie, over de Habitat- en Vogelrichtlijn, over nationale parken en landschappen, over het soortenbeleid, over de omgevingsvergunning, over de omgevingsrapportering, en over de handhaving van het omgevingsbeleid.

Alle adviezen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van adviesvragen, meestal vanwege minister Zuhal Demir. Bij al deze onderwerpen stelden we omvangrijke of beknopte adviezen vast, al of niet voorafgegaan door kennisnota’s en verkennende events. Bij al deze onderwerpen hielden we ook de Europese en de lokale dimensie in beeld.

Met voorliggend document geven we een gestructureerd overzicht van deze resultaten en van de onderliggende werking.

 

Klik hier voor het jaarverslag

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid