23/03/2012

Milieurapport Vlaanderen (MIRA)

Terug naar artikeloverzicht

MIRA, het Milieurapport Vlaanderen, heeft een drieledige opdracht:

  • MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de bestaande toestand van het milieu
  • MIRA evalueert het tot dan toe gevoerde milieubeleid
  • MIRA beschrijft de verwachte ontwikkelingen van het milieu volgens een aantal relevant geachte scenario’s, zowel bij ongewijzigd als bij gewijzigd beleid

Dit is vastgelegd in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 juni 1995).

Drie MIRA-rapporten

Er bestaan drie types MIRA-rapporten:

  • MIRA-T (T = thema’s), een gedetailleerde wetenschappelijke studie die aan de hand van indicatoren een totaalbeeld schetst van de huidige milieusituatie in Vlaanderen;
  • MIRA-BE (BE = beleidsevaluatie), een evaluatie van het bestaande milieubeleid;
  • MIRA-S (S = scenario’s), een beschrijving van hoe het milieu in Vlaanderen zich kan ontwikkelen onder verschillende (beleids)omstandigheden.

MIRA-rapporten