05/11/2019

Milieuorganisaties vragen drastische hervorming GLB

Terug naar artikeloverzicht

 

In een open brief roepen verschillende Europese milieuorganisaties de EU op om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) grondig te hervormen. Dat beleid heeft volgens hen geleid tot een doorgedreven intensivering van de landbouw die verantwoordelijk is voor de vernietiging van de natuur.

Schadelijke landbouwpraktijken, zoals een drastische toename van het gebruik van pesticiden en de maaifrequentie, meer irrigatie en de vernietiging van weidegrond, hebben geleid tot een daling van de Europese vogelpopulaties in de landbouwgronden met meer dan 55% sinds 1980 en een daling van de insectenpopulatie met meer dan 76%. Dat staat onder meer te lezen in de open brief.
 
Het platteland verandert door het GLB in ‘groene woestijnen van onbewoonbare monoculturen met een maximale opbrengst’. De auteurs van de brief schieten met scherp op de vergroeningsmaatregelen in het kader van de eerste pijler van het GLB die volgens hen grotendeels ondoeltreffend zijn voor het behoud of herstel van de biodiversiteit. Het voorstel van beleid na 2020 biedt onvoldoende hervormingen en is zelfs minder ambitieus.
 
De hervorming van het GLB moet gericht zijn op een duurzame en gediversifieerde landbouw waarbij kleinere, duurzame landbouwbedrijven ondersteund worden. Uit studies is namelijk gebleken dat zulke maatregelen, op voorwaarde dat ze correct uitgevoerd worden, kunnen bijdragen tot het herstel van de biodiversiteit. Daarom pleiten de auteurs om het GLB af te stemmen op de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s).
 
Klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit moeten als een topprioriteit aangepakt worden als de EU de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 wil halen. De organisaties zien een voortrekkersrol voor de Unie weggelegd bij de aanpak van uitdagingen zoals het klimaat en het GLB moet deel uitmaken van die aanpak en mag niet langer de oorzaak zijn van de achteruitgang van het milieu.
 

Bron: © 2019 VILT vzw