Milieujaarprogramma 2014

Gepubliceerd op 31/01/2014

De hoofdlijnen van het Vlaamse milieubeleid zijn vastgelegd in het milieubeleidsplan (MINA-plan). Het nieuwe MINA-plan 4 werd op 27 mei 2011 vastgesteld door de Vlaamse Regering en bestrijkt de periode 2011-2015. De milieujaarprogramma's dienen ter uitvoering en operationalisering van het milieubeleidsplan. Het Milieujaarprogramma 2014 (MJP 2014) is een programma in uitvoering van het MINA-plan 4. Het is gefocust op de opvolging van de doelstellingen en de projecten.