06/07/2018

Milieuhandhavingsrapport 2017 beschikbaar

Terug naar artikeloverzicht

Het milieuhandhavingsrapport 2017 geeft een overzicht van de activiteiten van 2017 van de Vlaamse milieu-inspectie (afdeling Handhaving). 

Een belangrijk deel van de activiteiten waren de Europese controleprogramma’s zoals het RIE-handhavingsprogramma, het Sevesoprogramma, het EVOA- en het REACH-controleplan en een controleplan voor dierlijke bijproducten. Daarnaast waren er de handhavingsactiviteiten bij  inrichtingen van klasse 1 en 2. Specifieke handhavingscampagnes  concentreerden zich op grondwaterwinningen en  -boringen, biogasinstallaties, koelinstallaties, verontreiniging van de lucht door DMF, PM10, dioxines en PCB’s, zware metalen, VOS, inperkingsmaatregelen voor GGO’s en ook specifieke onderzoeken om hinder te bestrijden.

Milieuhandhavingsrapport 2017

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid