05/04/2012

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Terug naar artikeloverzicht

De MiNa-Raad, voluit Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen  werd opgericht op 8 november 1991 en geeft adviezen ten behoeve van de Vlaamse regering en van de Vlaamse Raad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het leefmilieu en/of het natuurbehoud. In het kader van openbaarheid van bestuur biedt de MiNa-Raad voortaan de mogelijkheid tot het consulteren van verschillende ontwerpdecreten, -besluiten, -milieubeleidsovereenkomsten, etc.