23/02/2018

Mijlpalen voor bodemonderzoek van historische risicogronden gekend

Back to article overview

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.

Op 12 februari 2018 zijn een aantal nieuwe bepalingen in werking getreden. Zo wordt aan alle eigenaars van risicogronden gevraagd om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren tegen 2021, 2023 of 2027, afhankelijk van de categorie van de risico-inrichtingen.  Deze mijlpalen tekenen het traject uit voor de doelstelling om tegen 2036 alle historische bodemverontreinigingen te kennen en de sanering op te starten.

Meer informatie over deze onderzoeksmomenten vindt u hier.

Voor particulieren is vrijstelling mogelijk.

Particuliere eigenaars kunnen een vrijstelling bekomen om het oriënterend bodemonderzoek op te stellen, op voorwaarde dat ze aan een aantal eisen voldoen:

  • De risico-inrichtingen zijn gestart voor 29 oktober 1995 en werden geëxploiteerd voor de eigenaar de grond in handen kreeg.
  • De eigenaar heeft de risico-inrichting niet zelf geëxploiteerd, maar heeft de grond enkel aangewend voor particulier gebruik.

Onder ‘particulier gebruik’ verstaat de OVAM gebruik voor privédoeleinden. Woningen, weilanden, akkers en opslagruimten zonder commerciële doeleinden komen dus in aanmerking. Ondernemingen, vzw’s, handelaars en vrije beroepen die op het terrein een winkel of kantoor uitbaten, hebben geen recht op de vrijstelling.

Gronden van particuliere eigenaars die worden vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen van het oriënterend bodemonderzoek, worden opgenomen in de saneringsplanning van de OVAM. Zij zal het onderzoek uitvoeren en financieren.

Meer informatie over de aanvraag van een vrijstelling vindt u hier.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid