15/11/2022

Met Zakia Khattabi sluit België zich aan bij de Intergouvernementele Verklaring over Jongeren en Klimaat

happy_people.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Halfweg COP27, kondigt Federaal Klimaatminister Zakia Khattabi, na een ontmoeting met het Jeugdforum en de Vlaamse Jeugdraad, aan dat België een verklaring ondertekent om inclusief klimaatbeleid en -acties gericht op kinderen en jongeren op nationaal en mondiaal niveau te versnellen.

De Intergouvernementele Verklaring over kinderen, jongeren en klimaatactie, die in 2019 tijdens de 25e Conferentie van de Partijen (COP25) in Madrid door YOUNGO en UNICEF is geïnitieerd, is een tekst die is geschreven door jongeren voor jongeren. De Verklaring erkent de grote kwetsbaarheid van jongeren voor de gevolgen van klimaatverandering, hun ongelooflijke vermogen tot klimaatactie en wil iets doen aan de wijdverspreide omissie van kinderen in klimaatbeleid, -strategieën en -plannen. 

Met de ondertekening door Zakia Khattabi sluit België zich aan bij 34 andere staten die zich inzetten voor de prioriteiten die kinderen en jongeren overal ter wereld hebben vastgesteld en die een reeks leidende beginselen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind opnieuw bevestigen. 

Voor de groene minister was deze goedkeuring vanzelfsprekend! "Hittegolven, droogtes, luchtvervuiling, overstromingen... Hoewel de kinderen van vandaag en morgen niet verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, zijn zij wel degenen die het meest voor de gevolgen opdraaien! Tegelijkertijd komen overal ter wereld jongeren dagelijks in actie, waardoor zij een belangrijke drijvende kracht zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Het is daarom essentieel dat zij centraal worden gesteld in het klimaatbeleid, zodat zij het recht hebben om in een gezond milieu op te groeien", zegt zij.

"Deze ondertekening door België is een belangrijk signaal in dit tweede deel van de COP. Er zullen deze week ongetwijfeld lange onderhandelingen volgen, maar het is goed om te weten dat België zich ook zal laten leiden door de prioriteiten die een wereldwijde groep kinderen en jongeren heeft vastgesteld", zegt Kobe Hautekiet, klimaat- en kinderrechtenexpert bij UNICEF België.

Meer info : Declaration on Children, Youth and Climate Action | UNICEF

 

 

Bron: Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal © FOD Kanselarij van de Eerste Minister