15/06/2022

Met Belgium Builds Back Circular wil Zakia Khattabi een boost geven aan de circulaire economie in België

circular economy-3.png
Terug naar artikeloverzicht

Federaal Minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, lanceert vandaag 15 juni een oproep voor projecten inzake ecologisch ontwerpen van circulaire producten en diensten met betrekking tot fietsen, windmolens, ziekenhuismateriaal voor eenmalig gebruik en biomimetica. Professionals kunnen innoverende projecten indienen tot 31 oktober 2022.

“De opeenvolgende crisissen, zowel de klimaatcrisis als de meer recente coronacrisis en energiecrisis, drukken ons op de brutaalste wijze met de neus op de beperkingen van ons economisch model. Onze zwakheden en de gevaren van onze afhankelijkheid tegenover bepaalde grondstoffen of landen worden blootgelegd. We moeten bijgevolg dringend onze weerbaarheid opbouwen en zorgen voor zelfstandigheid”, zegt minister Khattabi.

Ze gaat daarop verder: “Het is bovendien ook zo dat meer dan 80% van de milieueffecten van producten in de ontwerpfase wordt bepaald. Naast de aandacht die moet uitgaan naar ons consumptiepatroon moeten we ook onze productiepatronen anders gaan opvatten. We moeten afstappen van het model ontginnen-produceren-consumeren-weggooien om te evolueren naar een circulair model dat zorgt voor een optimaler gebruik van de grondstoffen dankzij hergebruik, reparatie of recyclage. Dit moet zorgen voor minder grondstoffengebruik, voor meer lokale productie en voor de totstandkoming van een veerkrachtig economisch systeem waarbij de werkgelegenheid, het milieu en onze gezondheid gebaat zijn.”

In het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPHV) van België zullen een reeks investeringsprojecten alsook structurele hervormingen geïmplementeerd worden door de federale regering. Het door Zakia Khattabi en haar collega van Economie, Pierre-Yves Dermagne, gedragen project Belgium Builds Back Circular (BBBC), dat de overgang naar een circulaire economie in België moet versnellen, maakt daarvan deel uit.

De eerste projectoproep, die vandaag gedaan wordt, richt zich op innoverende projecten met betrekking tot fietsen, windmolens, ziekenhuismateriaal voor eenmalig gebruik en biomimetica. Professionals uit deze sectoren krijgen tot 31 oktober de tijd om hun projecten in te dienen. Eind 2022 volg er dan een tweede oproep voor projecten die verband houden met alternatieve chemie.

Projectoproep :

https://www.health.belgium.be/nl/eerste-projectoproep-belgium-builds-bac...

 

 

Bron: Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal © FOD Kanselarij van de Eerste Minister