10/01/2022

Mestbankaangifte productiejaar 2021

mest 017
Terug naar artikeloverzicht

LogoMestbankloketDe Mestbankaangifte is voor het eerst ook verplicht voor producenten of verdelers van kunstmeststoffen.

 

Mestbankaangifte praktisch

De Mestbankaangifte voor productiejaar 2021 is beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en moet ingediend worden uiterlijk op 15 maart 2022.

Producenten of verdelers van kunstmeststoffen moeten dit jaar voor het eerst een digitale aangifte indienen via het Mestbankloket. Zij ontvingen daarover al uitleg begin december. Begin januari krijgen ze een persoonlijke oproep om de Mestbankaangifte in te dienen, op het ​moment dat ook de aangifteplichtige land- en tuinbouwers en de overige uitbaters worden ingelicht.

Nieuwigheden en aandachtspunten voor land- en tuinbouwers

Het digitaal kunstmestregister brengt een aantal wijzigingen met zich mee in de Mestbankaangifte. De belangrijkste wijziging is dat het kunstmestgebruik al automatisch wordt ingevuld in de aangifte op basis van het gebruiksregister.

Er is ook een aangepaste werkwijze voor de Vlaamse grensboeren met gronden in het Waalse Gewest. In de loop van april 2022 krijgt de Mestbank immers de gegevens van het gebruik van dierlijke mest en de begrazing op de eigen gronden in Wallonië rechtstreeks van de Waalse overheid. Wie een vermindering van de gemiddelde veebezetting wil voor begrazing op eigen gronden in Wallonië, moet dat aanduiden in de aangifte.

Tot slot is er ookeen aanpassing voor de bepaling van de uitscheidingscijfers voor varkens en pluimvee. Landbouwers kunnen niet meer kiezen voor het nutriëntenbalanstype convenant en er zijn nieuwe forfaitaire uitscheidingscijfers van toepassing voor de diersoort varkens. Daarnaast wordt vanaf productiejaar 2021 voor een aantal pluimveestaltypes een nieuw stikstofverliescijfer, afhankelijk van het opslagtype, in rekening gebracht in de mestbalans.

Nog belangrijk om mee te geven: landbouwers met een opslag van mestsoorten waarvoor geen forfaitaire richtwaarde bestaat, moeten over een geldig analyseresultaat beschikken.

Nieuwigheid voor producenten of verkopers van diervoeders

Omdat het nutriëntenbalanstype convenant niet meer bestaat, is de structuur waarmee een lijst van geleverde voeders kan opgeladen worden ​aangepast.

Nieuwigheid voor uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid

Bij de opslagen worden verschillende gegevens die vorig jaar in de aangifte zijn gebruikt opnieuw ingeladen.

Voor de mestsamenstelling van de opslagen zijn volgende aanpassingen voorzien:

  • Er is een herlaadknop voor het opladen van de analyseresultaten die na 1 januari 2022 bij de Mestbank toekomen.
  • De waarde van de opslag stock biologie van een Trevi-biologie kan gewijzigd worden naar het gemiddelde ​van stalen die aanwezig zijn in SMIL.​​

​Sancties en gevolgen niet naleven aangifteplicht

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2022. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro. Bovendien kunnen land- en tuinbouwers die hun aangifte te laat indienen het recht op derogatie, equivalente maatregelen of de vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen verliezen.

Meer info

Meer info vindt u terug op de pagina over de Mestbankaangifte.

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid