Mestbank roept landbouwers op om resultaten van fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen

Gepubliceerd op 11/10/2016

De mestwetgeving (MAP 5) bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden.

De landbouwers kunnen bij de Mestbank wel een afwijking van die strengste normen aanvragen. Daarvoor moeten ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat hun percelen tot een andere klasse behoren. Door de ongunstige weersomstandigheden in mei en juni van dit jaar is de uiterste indieningsdatum van de fosfaatanalyses verlengd tot 31 december 2016. Om een vlotte verwerking van de aanvragen te kunnen garanderen, roept de Mestbank de landbouwers echter op om hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

Hoe dient u uw aanvraag in?

Hebt u nog fosfaatanalyses liggen? Mogelijk gaat u ervan uit dat het labo de fosfaatanalyses indient bij de Mestbank. Dat is niet zo. Als landbouwer bent u zelf verantwoordelijk voor het indienen van de fosfaatanalyses, samen met het correct ingevulde formulier aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse en een kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid is.

U hebt er baat bij om die info onmiddellijk te bezorgen aan de Mestbank. De Mestbank behandelt de aanvragen immers in volgorde van ontvangst. Als de Mestbank de aanvraag goed op tijd ontvangt, kan ze het dossier nog dit jaar behandelen. Voor de percelen die in aanmerking komen, kan de financiële tegemoetkoming nog in 2016 uitbetaald worden. Bovendien zal de aangepaste fosfaatklasse dan zichtbaar zijn op het e-loket van de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij en kan de Mestbank een correcte berekening van de bemestingsprognoses 2017 garanderen.

U hoeft niet per se een nieuwe analyse te laten uitvoeren. Ook oudere fosfaatanalyses komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze genomen werden in 2012 of later.  U kunt nog bijkomende staalnames laten uitvoeren na de oogst van de hoofdteelt of vragen aan het erkende labo om op uw percelen die in de nitraatresiducampagne zitten ook de hoeveelheid plantbeschikbare fosfaat te laten bepalen.

Bekijk hier meer informatie over de regelgeving en de indeling van de fosfaatklassen en bijhorende fosfaatbemestingsnormen.

Bron: Vlaamse Landmaatschappij