21/10/2019

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

Terug naar artikeloverzicht

De toezichthouders van de Mestbank gaan vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren.

​De afgelopen twee jaar is daar al intensief op gecontroleerd. Bij overtredingen kregen de landbouwers in het verleden overwegend aanmaningen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij duidelijke overtredingen. ​
 

Wat houdt een controle in?

De toezichthouders controleren of er sporen van grondbewerkingen, zoals ploegen of frezen te zien zijn. Ook kijken ze na of er gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in de 1-meterzone langs de waterlopen aanwezig zijn. Als dat zo is, is dat een inbreuk op de wetgeving en wordt de overtreder aangesproken.

Hoeveel inbreuken waren er de afgelopen twee jaar?

In 2018 werden 169 landbouwers aangemaand om de wetgeving correct na te leven, goed voor een inbreukpercentage van 49% op alle gecontroleerde akkerlandpercelen. In 2019 daalde het aantal landbouwers met inbreuken naar 148 landbouwers, wat overeenkomt met een inbreukpercentage van 39%. We merken dus een mooie verbetering van 10% op. Positief is ook dat de overgrote meerderheid van de landbouwers na de terechtwijzing de regelgeving wel goed naleefde. We hebben de voorbije 2 jaar slechts 12 hardleerse landbouwers moeten sanctioneren, die na het verkrijgen van een aanmaning, toch opnieuw in de fout gingen.

Hoe zorgen we voor een betere naleving van de regelgeving?

Een inbreukpercentage van 39% is hoog. Mogelijk komt dat doordat nog te veel landbouwers een afwachtende houding aannemen of te nonchalant omspringen met bewerkingen op percelen die naast een waterloop liggen. Om de waterkwaliteit te verbeteren, zullen we vanaf dit najaar strenger ingrijpen bij het vaststellen van een duidelijke overtreding door onmiddellijk een proces-verbaal op te maken.

Landbouwers die de regelgeving niet naleven, zullen onmiddellijk gesanctioneerd worden. Daarnaast kan, met het in voege gaan van MAP 6, een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen worden ingetrokken bij het vaststellen van een overtreding.

We roepen alle landbouwers op om de regelgeving strikt na te leven door geen bewerkingen uit te voeren en geen pesticiden of meststoffen in de 1-meterzone langs de waterlopen te gebruiken. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Al veel landbouwers hebben aangetoond dat dat perfect mogelijk is.

Bekijk op de VLM-website veel gestelde vragen over de teeltvrije zone. U vindt die rubriek op www.vlm.be > Mestbank > Controle > Handhaving > veel gestelde vragen over de teeltvrije zone.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid