20/05/2019

Mei plasticvrij: elke inspanning telt!

Terug naar artikeloverzicht

Meer dan 11 000 mensen en 345 organisaties kozen vorig jaar tijdens Mei Plasticvrij voor een leven met minder plastic. Dit jaar zetten de Vlamingen zich opnieuw in om de plasticvervuiling een halt toe te roepen. Ze geven leveranciers en verkopers een duidelijk signaal: we willen minder nutteloze en eenmalige plasticverpakkingen.

Inspiratie

Zelf meedoen? Inspiratie en goede voorbeelden vindt u hier:

Educatief materiaal

Er is een ruim aanbod aan educatief of sensibiliserend materiaal voor diverse toepassingen en doelgroepen:

  • Djapo: lesmateriaal om te downloaden

Er zijn lessen voor zowel kleuter-, lager-, als secundair onderwijs, met verschillende deelthema’s:

  • kleuteronderwijs: zwerfvuil, met Gloob & Teo
  • lager onderwijs: plastic soep
  • secundair onderwijs: microplastics

Leerkrachten en scholen kunnen één les doen, maar er ook een project van maken. Al het lesmateriaal is gratis te downloaden op de website van Djapo.

Scholen en klassen die meedoen kunnen zich registreren op Mei Plasticvrij voor scholen.

Marien zwerfvuil

Dat plastics onze zeeën vervuilen en de mariene fauna verzieken is alom gekend. Volgens cijfers van het United Nations Environment Programme (UNEP) drijven in elke vierkante kilometer oceaan naar schatting 13 000 stukken plastic. Daar komen elke dag 8 miljoen stuks afval bij. Bovendien bevindt een aanzienlijk deel van het marien afval zich ook nog eens in de waterkolom en op de zeebodem.

Het overgrote deel van het marien zwerfvuil bestaat uit plastic. De OVAM en haar partners zetten zich in voor de vermindering van het zwerfplastic in de Noordzee. We werkten een actieplan uit dat gericht is op alle afvalstromen die een impact kunnen hebben op het mariene milieu.

Kunststoffen

Samen met onze partners werken we ook aan actieplannen en afspraken voor een duurzaam gebruik van kunststoffen en plastics. In samenwerking met de kunststoffensector werken we een beleidsprogramma voor kunststoffen uit. Dat zal leiden tot duurzame en circulaire businessmodellen en acties.

Meer info:

Tal van organisaties onderzoeken en werken aan duurzame productie van kunststoffen. Ze betrekken ook het onderwijs in hun werking. Een greep uit het aanbod:

Meer info over kunststoffen en plastics voor educatie en sensibilisatie? Contacteer ons via educatie@ovam.be.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid