24/01/2023

Meetcampagne op 50 locaties in Antwerpse haven wijst extra hotspots aan

haven_Antwerpen-2
Terug naar artikeloverzicht

Een uitgebreide meetcampagne wees een aantal extra hotspots aan in de Haven van Antwerpen. De VMM meet al jaren de concentratie van vluchtige organische stoffen op 4 meetplaatsen.

In de haven van Antwerpen is het grootste aantal chemische bedrijven van heel Europa gevestigd. Daarom wordt het hele havengebied gescreend op vluchtige organische stoffen (VOS). Hiervoor organiseerde de VMM in 2021 een meetcampagne op 50 locaties met volgende resultaten:

 • De gemiddelde concentraties van VOS lagen tot 5 keer hoger dan in Vlaanderen.
 • Voor een aantal stoffen zijn er grens- en advieswaarden. Deze werden gerespecteerd.
 • De meetcampagne toonde 5 aandachtzones in het Antwerpse Havengebied. Vier ervan liggen in het zuidelijk deel van de haven bij de petrochemische sector. Eén ervan ligt aan de Rode Weel, een tot nog toe ongekende hotspot.

Aan de hand van de uitstoot die de bedrijven officieel rapporteren, kunnen we de hoge concentraties die we meten in de omgevingslucht niet genoeg verklaren. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De bedrijven rapporteren een te lage uitstoot.
 • De drempels om te rapporteren zijn te hoog, waardoor een groot aantal bedrijven geen uitstootcijfers moet overmaken.
 • Er zijn nog veel ongekende bronnen.

De VMM maakte een actieplan op om de ongekende bronnen in kaart te brengen en de uitstoot terug te dringen zodat de luchtkwaliteit verbetert. Hiervoor werkt de VMM samen met andere Vlaamse entiteiten en het Havenbedrijf. Doel is:

 • bronnen nauwkeuriger opsporen, o.a. door toestellen in te zetten die om het half uur meten
 • de uitstoot beter inschatten door de bedrijven te verplichten hun diffuse uitstoot te meten in plaats van te berekenen
 • vergunningen van individuele bedrijven doorlichten en bijkomende voorwaarden opleggen zodat hun uitstoot daalt

Enkele cijfers van de meetcampagne:

 • We analyseerden 24 vluchtige organische stoffen op 50 locaties.
 • We onderzochten 13 aldehyden en ketonen op 20 locaties.
 • Het VMM-labo analyseerde tijdens de hele campagne meer dan 2000 stalen.

Naast de resultaten van de VOS-campagne beschrijft het rapport ook de uitstoot en de trend van klassieke luchtpolluenten zoals fijn stof, zwaveldioxide en stikstofoxides.

Naar het jaarrapport 'Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven 2021'

 
 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid