18/10/2022

Meer ruimte voor water en vissen in Kalkenvaart

waterloop-herfst
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), met het ruimen van slib in de Kalkenvaart. De voorbije decennia verzamelde er zich in totaal 27.000 m³ hinderlijk en vervuild slib op de waterbodem. Het slib bevat o.a. schadelijke zware metalen en PAK’s. De slibruiming geeft het water meer ruimte, de aanwezige fauna en flora krijgt opnieuw kansen. De werken worden buiten het broed- en paaiseizoen uitgevoerd.

Waarom ruimen we slib?

Elke waterloop is uniek en vraagt om een beheer op maat. Het weghalen van verontreinigd slib uit de Kalkenvaart is belangrijk zodat de waterloop zich opnieuw ecologisch kan herstellen. Dankzij slibruimingen is de waterkwaliteit van veel waterlopen de laatste jaren sterk verbeterd. Een continue monitoring van de waterkwaliteit blijft echter belangrijk. Want als verontreinigde stoffen uit ophopend slib vrijkomen, vervuilt dat opnieuw het water.

Slibruimingen geven ook meer ruimte aan water. Zo kan de waterloop zichzelf beter reinigen en vergroot de habitat voor vissen. De waterloop buffert ook meer water wat belangrijk is in periodes van hevige neerslag.

Waar gaat het verontreinigde slib naartoe?

Het verzamelde slib in de Kalkenvaart brengen we tijdelijk naar twee slibontwateringsbekkens op terreinen van het ANB in het nabijgelegen natuurgebied Kalkense Meersen. Een kraan zet er het slib om zodat het sneller droogte. Op die manier beperken we het transport.

Nauwe samenwerking

Voor deze slibruiming werkt de VMM als waterbeheerder nauw samen met het ANB. De VMM is de opdrachtgever. Het ANB stelt hun terreinen ter beschikking voor tijdelijke ontwatering en financiert een deel van de werken.

 


Hoe onderhouden we waterlopen?

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid