09/03/2023

Meer inzichten in lokale luchtkwaliteit

schone_lucht_met_vliegers
Terug naar artikeloverzicht

De VMM vernieuwde het dataportaal “Samen Voor Zuivere Lucht” dat officiële fijnstofmetingen en sensormetingen door burgers bundelt. Je kan er nu veel meer informatie over metingen in je buurt vinden. Zo maken we de inspanningen van Vlaamse burgerwetenschappers nog waardevoller en wordt het nog gemakkelijker om naar je lokale luchtkwaliteit te kijken.

“Samen Voor Zuivere Lucht” moedigt lokale overheden en burgers aan om aan de slag te gaan rond luchtkwaliteit. Op de website leggen we je uit hoe je zelf luchtkwaliteitsmetingen uitvoert en tonen we meer dan 100 inspirerende verhalen, projecten en oplossingen voor een betere lokale luchtkwaliteit. Sinds kort is er ook een portaal waar je burgermetingen kan bekijken.
 
Het vernieuwde portaal vergelijkt voor jou automatisch een gekozen PM2,5 fijnstofsensor met het dichtstbijzijnde officiële meetpunt en met alle sensoren in een straal van 10km. Zo zie je hoe ze verschillen. Met je lokale kennis kan je inschatten of het aan een lokale bron ligt of aan een afwijking van je sensor. Je krijgt ook een basisoverzicht van je sensor. Ontvangen we nog gegevens? Hoe vaak was de sensor actief? Wat zijn de gemiddelde, minimale en maximale waarden? Dat is natuurlijk niet alles, we leggen de andere mogelijkheden uit met enkele voorbeelden.

Wist je dat burgermetingen vaak ook episodes met verhoogde luchtvervuiling detecteren?

In het kalenderoverzicht zie je voor elke dag van de maand de daggemiddelde waarde van je sensor. Op vrijdag 10 februari kondigden we bv. een stookadvies af omdat de informatiedrempel voor fijn stof overschreden werd (35 µg/m³ gedurende 24u). Wat bleek? Ook burgerwetenschappers zagen die fijnstofepisode in hun meetgegevens.

luchtkwaliteit_meting

 

Wil je weten of er lokale bronnen zijn die de luchtkwaliteit beïnvloeden?

Je kan voor een gekozen periode de gemiddelde concentratie op elk uur van de dag analyseren. Vaak zie je een ochtend- en avondpiek die in koude seizoenen meer uitgesproken kunnen zijn door fijnstofbronnen zoals houtverbranding. Vergelijk je sensoren – zoals de 2 sensoren in de figuren hieronder voor de huidige winterperiode – dan kan je verschillen zien. Beide sensoren in het voorbeeld liggen op maar één kilometer van elkaar. Het grote verschil in dagverloop kan wijzen op een belangrijke lokale bron bij de sensor aan de rechterzijde.

Maar zelfs goed werkende, goedkope toestellen hebben hun beperkingen. Vooral bij hoge luchtvochtigheid kunnen ze sterk afwijkende waarden hebben. Dat kan een knik geven zoals in de figuur links. Die figuur toont een typisch zomerprofiel met vaak een verhoging in de vroege ochtend door de hoge luchtvochtigheid bij dauw. Nu je dat weet, kan je veel informatie uit je lokale metingen halen.

Bedankt aan alle Vlaamse burgerwetenschappers!

Ben je burgerwetenschapper en geïnteresseerd in fijnstofmetingen in je buurt? Neem dan zeker een kijkje op samenvoorzuiverelucht.eu.

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid