27/01/2017

Meer dan 1200 landbouwers gaan in 2017 van start met nieuwe beheerovereenkomst

Terug naar artikeloverzicht

De VLM bezorgde aan 1211 landbouwers hun definitieve overeenkomst. Samen zullen zij de komende 5 jaar meer dan 5000 percelen, kleine landschapselementen, gras- en bloemenstroken op een milieu- en natuurvriendelijke manier beheren.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bezorgde aan 1211 landbouwers hun definitieve overeenkomst. Samen zullen zij de komende vijf jaar meer dan 5000 percelen, kleine landschapselementen, gras- en bloemenstroken op een milieu- en natuurvriendelijke manier beheren. In totaal zullen zij daarvoor jaarlijks een bedrag van 3.785.987 euro ontvangen.

Vooral het bufferen van kwetsbare landschapselementen is in trek bij de landbouwers. 2288 gras- en graskruidenstroken zullen waterlopen, holle wegen en bossen bufferen over een totale oppervlakte van 684 hectare. De totale jaarlijkse vergoeding daarvoor bedraagt 1.170.245 euro. Langs houtige landschapselementen (bossen, houtkanten…) zullen landbouwers met bloemenstroken in voedsel voorzien voor onder meer bijen en vlinders (totale oppervlakte stroken: 8,5 ha). Zij zullen daarvoor jaarlijks een totale vergoeding van 16.762 euro ontvangen.

Daarnaast tonen de landbouwer interesse voor de bescherming van akker- en weidefauna. In totaal nemen zij op 1311 percelen of stroken met een totale oppervlakte van meer dan 1037 ha faunavriendelijke maatregelen zoals het uitstellen van het maaibeheer op graslanden of de teelt van wintervoedsel voor akkervogels. Daarvoor ontvangen de landbouwers jaarlijks een totaalbedrag van 1.656.355 euro. Ook de nieuwe maatregelen voor de hamster en de grauwe kiekendief worden uitgevoerd. Voor die soorten zijn er voor 24 ha luzernestroken en grasstroken gesloten, goed voor een jaarlijkse vergoeding van 45.017 euro.

Ook het onderhoud van kleine landschapselementen diet het goed bij de landbouwers. Voor 932 (kap)hagen, heggen, houtkanten en knotbomenrijen werd een beheerovereenkomst gesloten. De landbouwers zullen daarvoor jaarlijks een totaalbedrag van 226.055 euro ontvangen.

Daarnaast nemen de landbouwers ook maatregelen voor erosiebestrijding (totale oppervlakte: 171 ha, totale jaarlijkse vergoeding: 255.858 euro), de ontwikkeling en instandhouding van soortenrijke graslanden (totale oppervlakte: 130 ha, totale jaarlijkse vergoeding: 134.455 euro) en de verbetering van de waterkwaliteit (totale oppervlakte: 998 ha, totale jaarlijkse vergoeding: 281.237 euro).

De meest gegeerde beheerpakketten voor gras(kruiden)stroken zijn die voor de aanleg en/of het onderhoud van gemengde grasstroken en gemengde grasstroken plus (bijna 90 % van alle gras(kruiden)stroken). Gemengde grasstroken (plus) vormen door een aangepast beheer niet alleen een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei fauna, maar kunnen tegelijkertijd worden ingezet voor erosiebestrijding en de buffering van kwetsbare natuurelementen.

Meer informarie over de beheerovereenkomsten.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij