12/05/2020

Marktrapport 2019 laat opnieuw positieve trends zien op elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen

digitale_meter
Terug naar artikeloverzicht

De VREG publiceert zijn jaarlijks Marktrapport, waarin we terugblikken op de ontwikkelingen op de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen.

Hoge dynamiek aan leverancierswissels versterkt concurrentie

25,77% van de gezinnen en bedrijven veranderde van leverancier in 2019. Hierdoor was de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen in 2019 dynamischer dan ooit. Ook op de aardgasmarkt veranderde een recordaantal gezinnen en bedrijven van aardgasleverancier: 28,52%.

In 2020 trekken we die dynamiek door. In de periode januari-april veranderde al 8,07% (281.626) van de gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier en 9,31% (210.207) gezinnen en bedrijven veranderde van aardgasleverancier.

Dat weerspiegelt zich in de verdere daling van de concentratie-indexen. Een lagere concentratiegraad (HHI-index) wijst op een concurrentiëler wordende markt. Concurrentiedruk leidt tot reële voordelen voor de afnemers door druk op de prijzen en dwingt de leveranciers om een hoog niveau van dienstverlening te leveren.

Prijsontwikkeling in 2019 was neerwaarts

Over heel 2019 was de prijstrend neerwaarts. Dit kwam de energieafnemers ten goede in de vorm van lagere contractprijzen die op de markt aangeboden werden. De gewogen gemiddelde prijs van de elektriciteitscontracten was in december 2019 voor alle afnemers lager dan in december 2018:

  • Gezin met een doorsnee verbruik: -9,30% (gewogen gemiddelde laagste prijs -16,65%);
  • Kleine professionele afnemer: -10,73% (gewogen gemiddelde laagste prijs -12,83%).

De prijsevolutie van de aardgascontracten was in 2019 nog veel spectaculairder.

  • Gezin dat verwarmt met aardgas met een doorsnee verbruik: -19,50% (gewogen gemiddelde laagste prijs -38,09%);
  • Kleine professionele afnemer: -20,03% (gewogen gemiddelde laagste prijs 35,63%).

Vaste versus variabele contracten

Zowel gezinnen als kleine bedrijven verkozen in 2019 overwegend een contract met een vaste energiecomponent boven één met variabele prijs. 73,80% van de gezinnen had een vast contract voor elektriciteit en 61,73% voor aardgas. De kleinere bedrijven kiezen in 71% van de gevallen voor een vaste elektriciteitsprijs en in 57,37% van de gevallen voor een vast aardgasprijs.

Wie meer dan 6 maand geleden een contract met vaste prijs afsloot, kan mogelijk veel besparen door nu opnieuw rond te kijken. Onze V-test®, de enige niet-commerciële en volledige prijsvergelijkingswebsite in Vlaanderen, kan daarbij helpen.

Ook de V-test® brak records in 2019

De V-test® voor gezinnen werd 670.671 keer uitgevoerd (47% meer dan in 2018) en de professionele V-test® 43.335 (46% meer dan in 2018). Zonder twijfel draagt de V-test® bij aan het recordniveau van switches in 2019.

Groene elektriciteitscontracten

Ten slotte valt op dat het aantal groene elektriciteitscontracten gestaag blijft stijgen. 52,61% van de kleinzakelijke contracten op de markt in 2019 waren groen, voor de huishoudelijke contracten was dat 45,44%.

 

 

 

Bron: © 2020 VREG