22/02/2024

Marktbevraging voor efficiënte en duurzame zuivering van PFAS-verontreinigd bemalingswater in Port of Antwerp-Bruges

samenwerking
Terug naar artikeloverzicht

Tijdens infrastructuurwerken in het Antwerpse havengebied waarbij grond wordt afgegraven, komt PFAS-verontreinigd bemalingswater in hoge debieten vrij. Dit water, een mix van verontreinigd grondwater en brak Schelde- en dokwater, wordt eerst gezuiverd en dan geloosd. De huidige zuiveringstechnieken zijn echter onvoldoende efficiënt en duurzaam. Daarom lanceert Port of Antwerp-Bruges voor het PIO-project "Zuiveren van PFAS-verontreinigd bemalingswater", een marktbevraging voor pionierende bedrijven in de waterzuiveringssector. Samen met de markt willen we innovatieve opschaalbare oplossingen ontwikkelen, testen en demonstreren.

PFAS-vervuiling wordt aangetroffen op diverse locaties in heel Vlaanderen en Europa, ook in het Antwerpse havengebied. Aandacht voor mens en omgeving is een topprioriteit voor Port of Antwerp-Bruges en de zorg voor milieu en omwonenden staat centraal in de manier waarop ze de haven runnen. Ook bij infrastructuurwerken gaan ze zorgzaam om met de problematiek.

Er bestaan lange en korte PFAS-ketens. Bestaande methoden om PFAS te adsorberen met actieve kool, werken voor die lange PFAS-ketens maar zijn minder efficiënt voor korte ketens. In het Antwerpse havengebied vind je vooral korte PFAS-ketens die zich met (brak) grondwater verder hebben verspreid. Duurzame en opschaalbare oplossingen voor deze specifieke probleemstelling werden nog niet grootschalig getest in Vlaanderen. Daarom initieert Port of Antwerp-Bruges, met ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), een overheidsopdracht gericht naar bedrijven met innovatieve technologieën. Met de overheidsopdracht wil Port of Antwerp-Bruges op korte termijn opschaalbare oplossingen laten ontwikkelen in een operationele omgeving.

Pioniers in de zuiveringssector kunnen zich alvast tot 1 maart 2024 (14 uur) vrijblijvend melden via een zogenaamde 'request for information' of via de contactpersoon van de haven. De publicatie van de overheidsopdracht volgt in het eerste kwartaal van dit jaar. De ontwikkeling, het testen en de demonstratie vinden gefaseerd plaats in 2024-2025.

 

Bron: VLAIO