28/03/2023

MAP 7

bemesting.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De middenveldorganisaties hebben op 7 maart een akkoord bereikt over de uitgangsprincipes voor een zevende mestactieplan (MAP 7).

​​De inhoud van de synthesenota is bekend gemaakt via diverse kanalen. We streven naar een goedgekeurd MAP 7, dat tegen 1 januari 2024 in werking kan treden. Er moeten echter nog verschillende stappen doorlopen worden zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plan-MER, de organisatie van een openbaar onderzoek en de omzetting naar wetgeving.  

Daarnaast moeten we rekening houden met de inbreukprocedure van de Europese Commissie die momenteel loopt tegen Vlaanderen, omdat het huidige mestbeleid onvoldoende uitvoering geeft aan de Nitraatrichtlijn.  

Totdat er een goedgekeurd nieuw Mestdecreet is blijven de bepalingen van MAP 6 onverminderd van toepassing, weliswaar zonder de derogatie. In 2023 zijn dit specifieke elementen waarmee rekening gehouden moet worden: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Bemest-op-maat-en-voorkom-meststoffenverlies-naar-het-grond--en-oppervlaktewater.aspx​ 

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid