31/12/2013

Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag immissiemeetnetten 2012

Terug naar artikeloverzicht

Het rapport beschrijft de algemene toestand van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest op basis van de meetgegevens van de luchtmeetnetten in 2012. Alle meetwaarden zijn immissiewaarden (omgevingsluchtwaarden). Ze worden vergeleken met de wettelijk geldende grens- en streefwaarden in het Vlaamse Gewest en met de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is aandacht voor de evolutie van de concentraties in de loop van het jaar en in vergelijking met voorgaande jaren. De voornaamste luchtvervuilende stoffen (polluenten) worden afzonderlijk behandeld. Het besluit bevat de algemene tendensen inzake evoluties in de tijd, de geografische spreiding, het respecteren van de wettelijke grens- en streefwaarden en de prioritaire bekommernissen op het vlak van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest.