Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven. Jaarrapport 2012

Gepubliceerd op 30/11/2013

Het rapport beschrijft de resultaten van de immissiemetingen van zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische componenten, dioxines en PCB’s in de haven van Antwerpen. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige normen. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten.