"Let's Clean Up Europe": Europese opruimdag op 10 mei

Gepubliceerd op 22/04/2014

In Europa komen jaarlijks miljoenen tonnen afval op straat, in de oceanen, op de stranden, in de bossen en in de natuurgebieden terecht. En elk jaar nemen miljoenen Europeanen aan vrijwillige acties deel om hun buurt op te ruimen. Het initiatief "Let's Clean up Europe" wil meer van die acties stimuleren, de burgers bewuster maken van de omvang van het afvalprobleem en een aanpassing van hun gedrag aanmoedigen. Het wordt gecoördineerd door de Europese week van de afvalvermindering (EWAV).

Milieucommissaris Janez Potočnik zei hierover: "Steeds meer burgers in heel Europa nemen aan opruimacties deel en wij willen hun het gevoel geven dat zij deel uitmaken van een Europees evenement. Wij hebben een netwerk van nationale contactpunten in 21 landen opgezet om de mensen te laten weten wat er zich in hun buurt afspeelt en hoe zij kunnen helpen. Bij dit initiatief moeten we zelf de handen uit de mouwen steken. Laten we dus onze laarzen en handschoenen aantrekken. We willen allemaal in een schone buurt wonen, dus "Let's Clean Up Europe"!

Om iets aan het afvalprobleem te doen, zijn de afgelopen jaren enkele opruimcampagnes georganiseerd in Europa. "Let’s Clean Up Europe!" brengt deze initiatieven samen: er komt één opruimactie die in heel Europa op dezelfde dag zal plaatsvinden en zoveel mogelijk burgers wil bereiken.

"Let's Clean Up Europe!" is een initiatief dat echt van de mensen uitgaat en de burgers wil informeren en mobiliseren om in hun eigen belang hun omgeving op te ruimen. De ervaring leert dat mensen er vaak versteld van staan hoeveel afval er in hun buurt wordt geproduceerd en gedumpt. En afval kan kostbaar zijn. Papier, glas, metaal en plastic kunnen opnieuw worden gebruikt of gerecycleerd als ze worden verzameld. Dit vermindert de milieu-impact en creëert economische kansen en banen door Europa op de weg naar een meer circulaire economie te helpen.

De Commissie promoot het evenement, maar de opruimacties zijn echt onafhankelijk en plaatselijk en worden door burgers geleid. In veel gevallen nemen de plaatselijke autoriteiten, ngo's, bedrijven en scholen aan de acties deel of coördineren ze die. Er vinden evenementen plaats in 15 lidstaten van de EU en in Andorra, Bosnië-Herzegovina, Noorwegen, Servië en Turkije. Voor de plaatselijke acties in uw lidstaat kunt u terecht op de website van de nationale organisator in uw lidstaat.

Achtergrond

"Let's Clean up Europe" is een Life-project dat wordt gecoördineerd door de Vereniging van steden en regio's voor recyclage en duurzaam beheer van grondstoffen, de organisatie die ook de Europese week van de afvalvermindering leidt. De organisatoren hebben een reeks communicatie-instrumenten ontwikkeld, die via de coördinatoren aan alle deelnemers beschikbaar zullen worden gesteld.

In 2012 coördineerde "Let’s Do It! World" vanuit Estland "World Cleanup 2012", een mondiale opruimcampagne die 7 miljoen vrijwilligers mobiliseerde tijdens 84 opruimacties van 1 dag in Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa. Soortgelijke activiteiten volgden in 2013. De initiatieven gaan hoofdzakelijk uit van vrijwilligers via sociale netwerken en omvatten ook geldinzameling en sponsoring.

Het initiatief "Surfrider Foundation Europe" (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) mobiliseert 1 500 vrijwilligers, 10 000 leden, ongeveer 40 plaatselijke afdelingen en meer dan 40 000 aanhangers. Naast de "beach cleanups" om de stranden op te ruimen, worden nu ook acties voor meren en rivieren georganiseerd. "Surfrider" is in 1984 begonnen in Malibu (Californië), waar surfers hun favoriete surfplekken wilden beschermen tegen plaatselijke vervuiling. Sinds 1990 worden er ook in Europa acties ondernomen. De Europese Commissie meent dat het voor het bereiken van de doelstellingen van de Europese afvalwetgeving van belang is dat de burgers bewust zijn van het afvalprobleem en hun gedrag aanpassen. Afvalpreventie en afvalbeheer zijn aandachtspunten voor de Commissie in 2014. Zij zal de streefcijfers voor het recyclen en het storten van afval in de zomer herzien als onderdeel van een ruimer pakket over circulaire economie.

Voor meer informatie:

Website Let's Clean Up Europe: http://www.letscleanupeurope.eu/

Factsheet over het evenement: http://www.ewwr.eu/sites/emis.vito.be/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Het Europees Milieuagentschap heeft ook een app marien afval gelanceerd, die kan worden gedownload via Google Play: zie http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

Voor meer informatie over de afvalwetgeving van de EU, zie: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Bron : © Europese Unie, 1995-2014