30/10/2023

Legionellabacterie in biologiebekken mestverwerkingsinstallaties

mestcovergisti,gsinstallatie.png
Terug naar artikeloverzicht

In het kader van een groter onderzoek naar het risico op de aanwezigheid van de legionellabacterie in waterzuiveringsinstallaties werd door het VITO, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en in samenwerking met Buildwise, een beperkt onderzoek gevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van legionella in de biologie van mestverwerkingsinstallaties.

Er werden elf biologiebekkens van mestverwerkingsinstallaties bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van de legionellabacterie. In negen van de bemonsterde bekkens werd de aanwezigheid van legionella vastgesteld. Hoewel het om een beperkte steekproef gaat, kunnen we niet anders dan besluiten dat de kans op aanwezigheid van de bacterie in de biologie van mestverwerkingsinstallaties groot is.

Aangezien besmetting alleen mogelijk is via het inademen van besmette aerosolen is louter de aanwezigheid van legionella in een biologiebekken geen eenduidige aanwijzing voor het risico op besmetting. Factoren die invloed hebben op het ontstaan van aerosolen, zoals het type beluchters, spelen een grote rol. Daarnaast bepalen ook de weeromstandigheden mee de mate van instandhouding en verspreiding van de aerosolen in de lucht. Die factoren werden echter nog niet onderzocht en zullen onderwerp zijn van het vervolg van de uitgevoerde studie.

Toch is het aangewezen om, in het kader van een preventief gezondheidsbeleid, rekening te houden met het potentiële risico van de aanwezigheid van de bacterie in biologiebekkens.

De VLM wil erfbetreders en werknemers die werken uitvoeren in de nabijheid van de nevel van het biologiesysteem dan ook adviseren om altijd preventief een adembescherming (FFP3-masker) te (laten) dragenDat is een effectieve maatregel, op voorwaarde dat het masker volgens de voorschriften wordt gedragen.

Bijkomende informatie in verband met preventie en mogelijke maatregelen die ter hoogte van de installatie kunnen genomen worden, vindt u in enkele documenten volgend op een studie uitgevoerd in Nederland, die u kunt raadplegen via deze links:

Voor verdere informatie in verband met de (volks)gezondheidskundige aspecten van legionella in afvalwaterzuiveringsinstallaties, kunt u terecht bij de afdeling Preventief Gezondheidsbeleid van het Departement Zorg. Dat kan via de website https://zorg-en-gezondheid.be/afvalwaterzuivering of via het e-mailadres drinkwater@vlaanderen.be. ​

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid