15/03/2021

Lees het nieuwe ‘Circulaire materialenverhaal’: “Selectieve inzameling en recyclage zijn essentieel voor de vraag naar materialen voor de energietransitie”

Selectieve inzameling, recyclage en energietransitie_vierkant
Terug naar artikeloverzicht

Een duurzame Vlaamse energietransitie is nodig om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te behalen. Het Vlaamse energie- en klimaatplan en het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 zetten de krijtlijnen uit van de Vlaamse energietransitie tussen 2020 en 2030. De technologieën die centraal staan in deze transitie, zoals zonnepanelen of windmolens, steunen echter op verschillende kritieke materialen. Eenzelfde energietransitie staat wereldwijd in verschillende economieën hoog op de prioriteitenladder en bijgevolg ook de druk op de materialenvoorraad en het milieu.

Urban mining  

Deze vraag zal de druk op de reserves voor zilver, goud, koper, indium en tellurium waar Vlaanderen ‘recht’ op heeft[1], doen toenemen. ‘Urban mining’ door inzameling en recyclage van deze materialen in bestaande toepassingen moet helpen de druk op de reserves en primaire ontginning te verlichten. Voor andere kritieke materialen, zoals nikkel, lood, zink, lithium en kobalt, is de bijkomende druk op de reserves beperkt. Voor deze materialen maken echter de bevoorradingsrisico’s het noodzakelijk om deze materialen bij afdanking in te zamelen en te recycleren.

OVAM-studie

De OVAM onderzocht de geschatte vraag - tot 2030 - naar metallische elementen in duurzame energietechnologieën. Als we als voorbeeld zilver nemen, zien we dat de vraag naar zilver voor duurzame energietechnologieën tegen 2030, geschat op 133 ton, reeds meer dan een kwart van het Vlaamse reserve-budget van 452 ton voor zijn rekening neemt. Wel impliceert de brede waaier aan toepassingen dat er een hoge voorraad zilver in de ‘urban mine’ zit. Correcte inzameling en recyclage worden daarbij een belangrijke tool om de druk op primaire ontginning te verlichten.

Meer info

Ontdek meer details in het volledige ‘Circulaire materialenverhaal’ en in het volledige studierapport, waarin 17 metallische elementen onderzocht werden.

Surf naar ovam.be/circulaire-materialenverhalen voor meer circulaire materialenverhalen.

 

[1] De fractie van de globale reserves van een grondstof waar een land of regio aanspraak op kan maken, is a rato van diens populatie-aandeel in de wereldbevolking.

 

 

Bron: OVAM, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij