30/08/2013

Landen in Stille Oceaangebied krijgen hulp bij bestrijding klimaatverandering

Terug naar artikeloverzicht

De Europees commissaris voor Klimaat, Connie Hedegaard, vertegenwoordigt de Europese Unie op de jaarlijkse vergadering van het Pacific Islands Forum (PIF), die van 3 tot en met 5 september zal worden gehouden in Majuro, Marshalleilanden. Dit jaar gaat de vergadering over het antwoord van het Stille Oceaangebied op klimaatverandering. Zij zal ook een bezoek brengen aan Manilla, waar zij op 6 september zal spreken met vertegenwoordigers van de Filipijnse regering en de Aziatische Ontwikkelingsbank.

Commissaris Hedegaard zei hierover: "Ik wil ervoor zorgen dat de Europese Unie en het Stille Oceaangebied partners worden bij de uitvoering van het wereldwijde klimaatveranderingsbeleid. Het Stille Oceaangebied kan op Europa rekenen als het gaat om samenwerking en ambities op het gebied van het klimaat. Wij rekenen er op onze beurt op dat het Stille Oceaangebied ons zal helpen alle andere grote economieën over de streep te trekken om mee te doen met ambitieuze nieuwe klimaatafspraken, die in 2015 moeten worden gemaakt. Als we willen voorkomen dat verwoestende rampen als gevolg van klimaatverandering een normaal verschijnsel worden, is er geen tijd te verliezen."

Pacific Islands Forum (PIF)

Het PIF is in 1971 opgericht en is het belangrijkste politieke en economische overlegorgaan van het Stille Oceaangebied. Formeel heeft het tot taak de samenwerking en integratie in de regio te versterken en het fungeert ook als intergouvernementeel orgaan. Er zijn 16 landen lid van het PIF: 14 Pacifische eilandstaten, Australië en Nieuw-Zeeland.

De vergadering van het Pacific Islands Forum (PIF) heeft dit jaar als thema "Marshalling the Pacific Response to the Climate Challenge", een woordspeling die vertaald kan worden met "Samen het antwoord van de Stille Oceaanregio op de klimaatuitdagingen formuleren".

Als gastland streven de Marshalleilanden naar de opstelling van een "Verklaring van Majuro betreffende leiderschap op klimaatgebied", die de strijd tegen klimaatverandering in deze regio een nieuwe impuls moet geven. Leiders van de Stille Oceaanlanden hebben klimaatverandering als de allergrootste bedreiging van de regio aangemerkt. De laaggelegen Pacifische eilanden zijn bijzonder kwetsbaar voor een stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Bovendien hebben de Marshalleilanden dit voorjaar de noodtoestand uitgeroepen voor de noordelijke eilanden, wegens de effecten van droogte die aan klimaatverandering werd toegeschreven.

Commissaris Hedegaard zal niet alleen aan de formele vergadering van het PIF deelnemen, maar ook bilaterale ontmoetingen hebben met leiders van verscheidene Pacifische eilandstaten. Daarbij zal gesproken worden over de effecten van klimaatverandering in deze regio en over de voortgang van de internationale onderhandelingen met het oog op de sluiting van een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in 2015 en het opvoeren van de wereldwijde klimaatactie vóór 2020.

Filipijnen

De Filipijnen is een van de oprichters van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean). In de internationale klimaatonderhandelingen behoort dit land tot de groep van gelijkgestemde ontwikkelingslanden.

In Manilla ontmoet commissaris Hedegaard president Benigno Aquino, vertegenwoordigers van de Filipijnse klimaatveranderingscommissie en het bestuur van de Aziatische Ontwikkelingsbank. Zij zal ook een werklunch hebben met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de Filipijnen.

De Filipijnen zijn buitengewoon kwetsbaar voor ernstigere en vaker voorkomende extreme weersomstandigheden - de Wereldbank heeft inmiddels gewaarschuwd dat de klimaatverandering de ontwikkeling zal afremmen en een obstakel vormt voor de uitroeiing van armoede in de wereld. In het recente rapport Getting a grip on climate change in the Philippines meldt de Wereldbank dat de Filipijnen wereldwijd op twee landen na het kwetsbaarst is voor extreme weergerelateerde gebeurtenissen en zeespiegelstijging.

EU-steun voor het Stille Oceaangebied

De EU en haar lidstaten zijn wereldwijd de grootste donor en in het Stille Oceaangebied de op een na grootste, na Australië. De waarde van de door de Commissie beheerde ontwikkelingssamenwerking met de in de Stille Oceaan gelegen ACP-landen (groep van landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) en landen en gebieden overzee in de periode 2008-2013 wordt geschat op 750 miljoen euro. Met EU-steun worden bilaterale bijstandprogramma's gefinancierd, alsmede regionale programma's onder beheer van regionale organisaties in het Stille Oceaangebied.

De EU en het Stille Oceaangebied werken al lang samen en hebben een gezamenlijk belang op het gebied van klimaatverandering, bescherming van oceanen en andere wereldvraagstukken. Klimaatverandering staat centraal in de samenwerking tussen de EU en het Stille Oceaangebied. Na de goedkeuring van een gezamenlijke verklaring over klimaatverandering door de EU en het PIF in 2008 is de politieke en economische samenwerking op dit gebied aanzienlijk toegenomen. Het hernieuwde partnerschap voor ontwikkeling tussen de EU en het Stille Oceaangebied dat de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid vorig jaar hebben uitgewerkt, schept het kader voor de bevordering van de samenwerking en coördinatie in de strijd tegen klimaatverandering.

Naast de middelen voor ontwikkeling en klimaatverandering die oorspronkelijk voor de periode 2008-2013 aan de in de Stille Oceaan gelegen ACP-landen waren toegewezen, heeft de Commissie sinds 2008 nog een aanvullend financieel pakket aan EU-steun van 110 miljoen euro in verband met klimaatverandering beschikbaar gesteld. Alle kleine insulaire ontwikkelingsstaten in de Stille Oceaan profiteren, rechtstreeks via landenprogramma's of indirect via regionale programma's voor het Stille Oceaangebied, van financiële en technische steun in het kader van het EU-initiatief Wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering (Global Climate Change Alliance - GCCA).

EU-steun voor Azië

De EU verleent via verschillende kanalen steun aan klimaatactie door Aziatische landen, waaronder de Filipijnen: in het kader van de investeringsfaciliteit voor Azië van de Europese Commissie zijn al klimaatvriendelijke projecten ter waarde van ongeveer 3 miljard euro gepland en dit zal de komende zeven jaar aanmerkelijk worden uitgebreid; er wordt financiële steun verleend aan de Aziatische Ontwikkelingsbank; de Asean ontvangt steun, waarbij de EU zal voortbouwen op de ervaring die zij heeft opgedaan bij de ontwikkeling van haar nieuwe regionale programma voor 2014-2020; en het programma SWITCH-Asia verleent steun aan duurzame productie en consumptie in de regio.

Meer informatie

DG Klimaat, Working with international partners: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/index_en.htm

Europees commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Connie Hedegaard op Twitter: https://twitter.com/CHedegaardEU


Bron : © Europese Unie, 1995-2013