07/04/2023

Lancering van de 2e editie van BBBC om uw duurzame en circulaire projecten een boost te geven

circular economy-3.
Terug naar artikeloverzicht

De FOD Economie en de FOD Volksgezondheid lanceren de tweede projectoproep Belgium builds back circular (BBBC), dat past in het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NextgenBelgium). De projectoproep wil innovatieve Belgische projecten uit de circulaire economie stimuleren. Hij richt zich in de eerste plaats op kmo’s en onderzoekscentra en is onderverdeeld in twee hoofdthema's: Ecodesign & vervanging van chemische stoffen.

Het BBBC-investeringsproject wil via het luik ecodesign industriële activiteiten stimuleren die inzetten op het ecologische ontwerp van producten in een van de volgende vier specifieke sectoren:

  • kleding
  • meubilair
  • verpakkingslogistiek
  • professionele elektronische machines

De andere prioriteit, de vervanging van chemishe stoffen, gaat over projecten die gericht zijn op duurzamere chemicaliën, technologieën of alternatieve producten. Die alternatieven sluiten het gebruik of de aanwezigheid van de meest schadelijke stoffen (most harmful substances) in een product uit.

De overheidsdiensten organiseren infosessies om bedrijven hierbij te ondersteunen. U kan zich inschrijven via deze link (onderaan de pagina).
 
Voor elke project werd een financiering toegekend van:

  • een minimumbedrag van 100.000 euro en een maximumbedrag van 1.000.000 euro voor ecodesignprojecten.
  • een minimumbedrag van 250.000 euro en een maximumbedrag van 2.000.000 euro voor projecten voor vervanging van chemische stoffen.

Draagt uw toekomstig project bij tot het vinden van oplossingen voor overconsumptie of verspilling van grondstoffen, overproductie van afval of de ontwikkeling van duurzame stoffen? Dan is deze oproep u op het lijf geschreven!
U heeft tot 24 juni 2023 de tijd om uw projectvoorstel in te dienen.
 
Meer info vindt u:

 

 

Bron: © FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu