20/10/2023

Kwadebeek binnenkort niet langer meer bron van wateroverlast in Vlaamse Rand

	regenwater.pngg
Terug naar artikeloverzicht

In Sint-Genesius-Rode starten werken die wateroverlast in de dorpskernen van Sint-Genesius-Rode, Alsemberg, Huizingen en Lot moeten verminderen. Een voormalig stort op een venige bodem wordt gesaneerd. De Kwadebeek, die nu ingebuisd ligt onder het stort, komt terug in open bedding waardoor er meer water kan worden gebufferd en ook de natuur kan floreren. De investering kadert in de Blue Deal van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De Vlaamse regering maakt daar maar liefst 1,3 miljoen euro voor vrij.

Sint-Genesius-Rode kampt regelmatig met wateroverlast in de dorpskern. Straten staan blank en kelders lopen onder met de nodige overlast voor de bewoners. Afstromend water van velden rondom, beken die een te grote watermassa tegelijk aanvoeren … het zijn verschillende factoren die door het veranderend klimaat nog versterkt worden. Het Vlaams Adaptatieplan (VAP) werd in het leven geroepen om onder andere maatregelen te treffen in dit soort situaties. In Sint-Genesius-Rode zet Vlaanderen vanuit dat plan nu 836.957 euro extra in om de Kwadebeek grondig aan te pakken.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:

“Net zoals op vele plaatsen in Vlaanderen werd ook de Kwadebeek in het verleden door een meer dan 200 meter lange betonnen koker geleid. Sint-Genesius-Rode, dat stroomafwaarts ligt, zit nu met problemen zoals regelmatige wateroverlast. Daarom gaan we met de Blue Deal de Kwade Beek bevrijden uit haar betonnen keurslijf en opnieuw natuurlijk hermeanderen. Op die manier komt er letterlijk meer ruimte voor wateropvang waardoor het water ook trager afgevoerd wordt naar beneden. Zo pakken we de problemen rond droogte en wateroverlast in de regio aan.

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts juicht de investering toe:

“De Kwadebeekvallei wordt nu meer dan ooit een pareltje van de Vlaamse Rand. Het stort verdwijnt en een natuurlijke buffer tegen wateroverlast verschijnt. Zo wordt onze regio niet alleen groener, maar ook veiliger”.

De gemeente Sint-Genesius-Rode werkt momenteel samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Kwadebeek in het kader van het Landinrichtingsplan Molenbeekvallei. Om de beek(-vallei) haar sponsfunctie volledig te laten vervullen, ruimt ze daar eerst een deel van een historisch stort. Het stort, met vooral bouwmaterialen, belemmert momenteel het herstel van een natuurlijke loop van de Kwadebeek. De sanering van de beek is vrijwillig, wat wil zeggen dat het afval geen risico oplevert voor mens of natuur en het dus niet verplicht moest worden gesaneerd.

Na de ruiming van het stort beginnen de partners aan het herinrichten van de beekvallei. Naast de waterbergende functie, krijgt de vallei ook een gepaste ecologische inrichting en wordt er ingezet op landschapsherstel. Natuurherstel zorgt ervoor dat bv. de vroedmeesterpad zich er in de toekomst thuis moet voelen. De werken passen volledig in het lokale beheerplan van ‘Natuurpunt Sint-Genesius-Rode en Linkebeek’ door het behoud van het beekbegeleidend bos.

De totale kostprijs voor het herinrichten van de Kwadebeek en omgeving bedraagt ongeveer 1,3 miljoen euro.

De Kwadebeek is niet het enige project uit het Landinrichtingsplan dat inzet op betere waterhuishouding in de omgeving. VLM verwierf eerder de Geevaertvijver en de Siepvijver en pakt deze in respectievelijk 2024 en 2025 ook aan in functie van het beter ter plekke ophouden van water. Tegelijk met het vijverherstel, wordt ook ingezet op betere waterkwaliteit. Daarvoor ijvert VLM samen met Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de provincie Vlaams-Brabant voor de aanpak van het groot aantal ongezuiverde lozingspunten in deze vallei.

ruimen van stort kwadebeek.jpg

 

visualitatie_tussenfase

 

visualisatie_eindbeeld

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid