23/06/2023

Koolstof in Vlaamse bodems: wat weten we al?

bodem_grond_jong-gewas.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Om het koolstofgehalte in de bodems van Vlaanderen te achterhalen, is het Departement Omgeving in juli 2021 gestart met een bodemkoolstofmonitoringsmeetnet. Gedurende een periode van 10 jaar zullen bodemmonsters worden genomen van verschillende landgebruiken, waaronder akkerland, blijvend grasland, bos, open natuur en ruimtebeslag. Ook bodems in waterrijke gebieden en (half-)natuurlijke graslanden, evenals bodems beheerd door overheden, lokale besturen en burgers (zoals tuinen, parken en bermen), zullen worden bemonsterd. Op deze manier kunnen we het koolstofgehalte in de bodem bepalen en inzicht krijgen in de hoeveelheid koolstof die verloren gaat of wordt opgeslagen.

Wat weten we al?

Ondertussen zijn de eerste gegevens bekend. Deze resultaten zijn gebaseerd op een beperkte dataset. Gedetailleerde statistische analyses en definitieve conclusies zijn nog niet mogelijk. We kunnen alleen de eerste trends waarnemen.

Bekijk de eerste trends

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid