Kmo’s waren zeer actief op de energiemarkt in 2015!

Gepubliceerd op 09/05/2016

In 2015 veranderden 513.525 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier en 363.509 van aardgasleverancier. Dat zijn er veel meer dan in 2014 (393.702 en 279.220). Vooral kmo’s waren bijzonder actief: in 2015 veranderde bijna 1 op 4 kmo’s van elektriciteitsleverancier en bijna 1 op 3 van aardgasleverancier. De marktdynamiek vond hierdoor opnieuw aansluiting bij de recordniveaus van 2012 en 2013 en bereikte bij kmo’s ongeziene hoogtes.

De gunstige evolutie van de concentratie-indexen geeft aan dat de energiemarkt in Vlaanderen verder evolueert naar meer concurrentie. De concentratiegraad is zelfs versneld gedaald in vergelijking met 2014. De concurrentie speelt ook meer en meer op de ganse markt en niet meer alleen tussen de historische leveranciers en de nieuwkomers.

De aardgasprijzen waren eind 2015 lager dan eind 2014. Deze daling zet zich door in 2016.

De elektriciteitsprijzen waren eind 2015 hoger dan eind 2014. De marges van heel wat energieleveranciers liggen dicht bij het nulpunt door de hevige concurrentie. De prijsdruk op de energiekost door de concurrentie wordt voor elektriciteit teniet gedaan doordat andere onderdelen van de eindfactuur stijgen. Dat is ook het geval in 2016.

Eind 2015 kon een gezin 251 euro besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteits- en aardgascontract. Voor een kmo was dit 1.556 euro eind 2015.

In maart 2016 is het besparingspotentieel nog gestegen tot 292 euro voor een gezin en 1.608 euro voor een kmo.

Marktontwikkelingen in 2015

 • Het aantal elektriciteits- en aardgasklanten dat in 2015 van energieleverancier veranderde, was opmerkelijk hoger dan in 2014
 • De dynamiek vond zelfs opnieuw aansluiting bij de recordniveaus van 2012 en 2013
 • De motor bij uitstek achter deze marktdynamiek waren de kmo’s. Hun activiteit nam in 2015 explosief toe en bereikte tot nog toe ongeziene hoogtes
 • We zien een blijvende vooruitgang van de concentratie indexen (HHI- en C3-indexen) die de concurrentie op de markt meten: beter dan in 2014, maar iets minder spectaculair dan in 2012 en 2013
 • Het aantal klanten van de netbeheerders daalde voor het 5e jaar op rij (tot 2,40% voor elektriciteit en 2,80% voor aardgas). Omdat dit een goede indicator is voor het inschatten van structurele energiearmoede is dit een toe te juichen evolutie
 • De concurrentie speelt zich meer en meer af op de ganse markt en niet meer hoofdzakelijk tussen de historische leveranciers en de nieuwkomers
 • De marktaandelen van de elektriciteitsleveranciers zijn in 2015 grondig door elkaar geschud. EDF Luminus, eni gas&power, Lampiris, Elegant, Total Gas&Power, Watz, Vlaams Energiebedrijf, Direct Energie Belgium, Power online en Elexys wonnen klanten, terwijl ECS, Essent Belgium, Eneco België, Octa+ Energie en Belpower klanten verloren. Het marktaandeel van Ecopower en EBEM bleef stabiel. Dit bevestigt dat de concurrentie zich meer en meer afspeelt tussen de nieuwkomers en minder tussen de nieuwkomers en de historische spelers
 • Ook de marktaandelen van de aardgasleveranciers zijn in 2015 grondig herschikt. EDF Luminus, eni, Lampiris, Elegant, Direct Energie Belgium, Total, Antargaz, Watz, Elindus, Elexys en Power online wonnen klanten. ECS, EBEM, Essent, Eneco, Octa+ Energie verloren klanten.

Prijsevolutie elektriciteit en aardgas in 2015

 • De gewogen gemiddelde prijs van de elektriciteitscontracten was in december 2015 voor alle afnemers hoger dan in december 2014
  • gezin met een doorsnee verbruik: €807 tegenover €628 (maart 2016: €959)
  • klein bedrijf: € 10.166 tegenover €9.324 (maart 2016: €11.192)
 • Een gezin met een doorsnee verbruik kon eind 2015 €95 besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract. In maart 2016 is dit €91
 • Een kmo met een doorsnee verbruik kon eind 2015 €851 besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract. In maart 2016 is dit €848
 • De gewogen gemiddelde prijs van de aardgascontracten lag eind 2015 voor alle afnemers lager dan eind 2014:
  • gezin dat verwarmt met aardgas met een doorsnee verbruik: €1.202 tegenover €1.370 euro (maart 2016: €1.080)
  • klein bedrijf: €4.578 tegenover €5.271 euro (maart 2016: €4.084)
 • Een gezin met een doorsnee verbruik kon eind 2015 €156 besparen door te kiezen voor het goedkoopste aardgascontract. In maart 2016 is dit €200
 • Een kmo met een doorsnee verbruik kon eind 2015 €705 besparen door te kiezen voor het goedkoopste aardgascontract. In maart 2016 is dit €760

Het Marktrapport 2015 vindt u hier.

Bron: © 2016 VREG