13/11/2013

Klimaatconferentie Warschau: Infografiek klimaatverandering

Terug naar artikeloverzicht

Aanstaande maandag zal de 19e VN-klimaatconferentie beginnen. Van 11 tot 22 november nemen 192 landen deel aan de conferentie over het terugdringen van de wereldwijde uitstoot na 2020. Studies tonen dat zowel de luchttemperatuur als de zeespiegel blijven stijgen waardoor er wereldwijd meer overstromingen en ergere hittegolven worden verwacht. Tijdens de plenaire vergadering van oktober benadrukte het EP dat de conferentie een belangrijke stap wordt op weg naar een nieuwe bindende overeenkomst.

De EU, die verantwoordelijk is voor ongeveer 11 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, heeft zich ertoe verbonden om de uitstoot te verminderen met 20 procent tegen 2020 wanneer het internationale Kyotoprotocol afloopt en moet worden vervangen. De conferentie is onderdeel van de voorbereidingen voor een nieuwe internationale overeenkomst..

Een delegatie van het Parlement zal deelnemen aan de conferentie en heeft het aanbod van de EU om de reductiedoelstelling te verhogen tot 30 procent tegen 2020, indien andere grote uitstotende landen volgen, herhaald.

Infografiek klimaatsverandering