09/11/2018

Kleinste bedrijven meest actief op elektriciteits- en aardgasmarkt

Terug naar artikeloverzicht

De VREG Marktmonitor biedt elk jaar inzicht in het gedrag van de elektriciteits- en aardgasklanten in Vlaanderen. Onze enquête bij gezinnen en bedrijven onderzoekt het gedrag van de energieklanten en hun achterliggende motivaties. Voor het eerst hielden we ook een enquête bij bedrijven met tussen de 1 en 4 werknemers. Deze groep kwam de afgelopen jaren immers sterk in het vizier van de energieleveranciers. Het was daarom interessant om hun gedrag te bevragen en te vergelijken met dat van de bedrijven tussen 5 en 200 werknemers. We nemen de resultaten van deze bijkomende enquête voor het eerst op in de Marktmonitor. We vullen de enquêteresultaten aan en zetten ze af tegen de marktgegevens die we zelf verzamelen en analyseren. Enigszins verrassend blijken de allerkleinste bedrijven het vaakst actief op het vlak van het wisselen van energieleverancier.

Kiezen gezinnen en bedrijven bewust en waarop baseren ze hun keuze?

Het aantal energieafnemers dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de energiemarkt daalt al enkele jaren. In 2018 antwoordde 67% van de gezinnen en 71% van de kmo’s dat ze zich voldoende geïnformeerd voelen. Het hoogtepunt van respectievelijk 82% en 84% lag in 2013. Ook bij de kleine bedrijven tussen 1 en 4 werknemers voelt slechts 70% zich voldoende geïnformeerd.

Op sommige punten is er inderdaad nog gebrek aan kennis. Zo denkt 1 gezin op 8 nog altijd onterecht dat zij een verbrekingsvergoeding moet betalen bij een vroegtijdige overstap van energieleverancier. Daarnaast is er nog eens 11% die niet weet of zo’n vergoeding mag geëist worden. Dit kan gezinnen tegenhouden om over te stappen naar een andere energieleverancier. Het grootste deel van de gezinnen (88%) weet nochtans hoe ze van energieleverancier kunnen veranderen. Slechts 12% van de huishoudens zegt niet te weten hoe.

Nog een voorbeeld is dat 25% van de contracten voor elektriciteit een variabele energiecomponent heeft. Toch denkt slechts 10% van de gezinnen in de enquête een variabele elektriciteitsprijs te hebben. Voor aardgas is het verschil nog groter: hoewel slechts 10% van de gezinnen denkt een variabele aardgasprijs te hebben, is dat in werkelijkheid bijna 43%.

Hoe stappen gezinnen over naar een andere energieleverancier?

Het belangrijkste kanaal om over te stappen naar een andere energieleverancier is een prijsvergelijkingswebsite (29%). Gevraagd naar welke website de gezinnen gebruiken komt de V-test van VREG afgetekend als eerste naar voren (34%). De VREG blijft (na ‘het internet’) voor gezinnen ook de belangrijkste informatiebron over de energiemarkt. De kmo’s gaan net iets meer te rade bij hun energieleverancier (27%) dan bij de VREG (26%). Voor de kleinste bedrijven tot 5 werknemers is de VREG dan weer de geprefereerde bron (22%), na ‘het internet’.

Prijs is en blijft de motivator voor overstap

Voor de gezinnen blijft de prijs veruit de belangrijkste reden om voor een energieleverancier te kiezen, gevolgd door groene stroom en betrouwbaarheid. Voor elektriciteit zegt 13% van de gezinnen bij elke besparing over te willen stappen, 12% stelt resoluut nooit te willen overstappen en 14% weet het (nog) niet. De overige 60% noemt gemiddeld 160 euro als jaarlijkse besparing die hen zou aanzetten om over te stappen. Voor aardgas is de verdeling zeer gelijkaardig.
Ook bij de bedrijven is prijs de belangrijkste reden om over te stappen, gevolgd door betrouwbaarheid, dienstverlening en groene stroom.

Ruime meerderheid vindt vrije energiemarkt goede zaak

Ondanks het dalend aantal afnemers dat zich voldoende geïnformeerd voelt, is nog altijd een ruime meerderheid van de gezinnen in Vlaanderen (67%), kleine bedrijven (82%) en kmo’s (84%) van oordeel dat de vrijmaking van de energiemarkt voor hen een positieve zaak is. Bij gezinnen is dit meer dan in de voorbije jaren, maar nog altijd ruim onder het niveau van 2013 (78%), terwijl bij bedrijven het vertrouwen relatief stabiel bleef.

Aantal energieklanten dat wisselt, blijft zeer hoog

Het aantal gezinnen en bedrijven dat van energieleverancier verandert, blijft nochtans zeer hoog. 62% van de gezinnen zegt ooit van elektriciteitsleverancier te zijn veranderd. Dat aandeel is ongeveer hetzelfde als de voorbije jaren. Het gemiddeld aantal overstappen neemt wel toe (1,5 keer in 2014 en nu al 2,5 keer).
Bij kmo’s nam het aantal bedrijven dat ooit overstapte voor elektriciteit toe tot 74%. Kleine bedrijven zijn het vaakst actief (76%).

Lokaal geproduceerde groene stroom?

Gezinnen en bedrijven zijn eerder geïnteresseerd in stroom uit België dan specifiek in stroom uit Vlaanderen, hoewel beide groepen sterk overeenkomen. Kleine bedrijven (61%) toonden vaker interesse dan kmo’s (54%). Gezinnen zijn vaker te overtuigen met “lokale stroom” (73%). Binnen de groep gezinnen die overweegt in het komende jaar te veranderen van elektriciteitsleverancier, is zelfs bijna 80% geïnteresseerd in stroom uit België.

Transparantie en objectieve informatie

We zetten onverminderd in op transparantie en correcte, neutrale informatie. We blijven er van overtuigd dat de transitie naar een duurzamer energiemodel opportuniteiten zal bieden voor de afnemers in Vlaanderen. De komende jaren zullen belangrijke stappen gezet worden om het marktmodel bij te stellen en bedrijven en gezinnen nog actiever te betrekken bij de energiemarkt. De Marktmonitor brengt op dat vlak zowel een aantal hoopgevende, maar ook een aantal alarmerende signalen.

U vindt de Marktmonitor 2018 op www.vreg.be via Energiesector, Publicaties en Documenten, Databank, Rapporten of via www.vreg.be/sites/emis21/files/document/rapp-2018-14.pdf

 

Bron: © 2018 VREG