14/11/2023

Kick-off Weerbaar-Water-Land-Schap

wateroverlast
Terug naar artikeloverzicht

Samenwerken aan een Weerbaar Water+Land+Schap langs de IJzer, in de Leie en Mandelvallei, de Getestreek en de Herk en Mombeek

​4 lokale coalities Water+Land+schap gaven op 13 november samen met medewerkers van de Vlaamse overheid en experten de aftrap van het traject ‘Weerbaar Water+Land+Schap’. Zowel in de Bovenloop van de IJzer, waar momenteel een heel acute situatie is omwille van wateroverlast, als in de Leie en Mandelvallei in West-Vlaanderen,  in de Herk en Mombeek in Limburg en de Getestreek in Vlaams-Brabant zijn de huidige problemen van overlast en ook de droogte in de zomermaanden onder de loep genomen.

Het besef van de deelnemers dat de acute problemen van wateroverlast en de terugkerende langere droogteperiodes enkel door goede samenwerking en concrete actie kan opgelost worden is groot. De Vlaamse Landmaatschappij stelde experten aan voor een modelleringsonderzoek en voorziet begeleiding door procesadviseurs, ontwerpers en landbouwexperts. Ze testen hierbij uit wat nodig is om het stroomgebied voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van het Hoogimpactscenario, zoals de zogenaamde waterbom zoals die van juli 2021, de huidige grootschalige overstroming in de IJzervallei of de extreme droogte van de zomers van 2019 en 2022. Na een eerste fase van onderzoek, wordt tegen juni volgend jaar een ambitie- en stappenplan opgemaakt in nauw overleg met de betrokkenen in de regio’s zelf. De door een breed samengestelde groep van experten en betrokkenen geformuleerde maatregelen worden onderzocht op hun effecten en tegen de lamp van de klimaatvoorspellingen gehouden. Met middelen van het klimaatadaptatieplan kunnen de lokale coalities Water+Land+Schap al vanaf 2024 aan de slag met hun concrete acties.

Deze acties vormen een vertaling van het adviesrapport ‘Weerbaar Waterland’ dat in opdracht van de regering is opgesteld in de zomer van 2022. De VLM onderzoekt de beleidsaspecten van het traject binnen het Europees project NBS4local.

Meer info op de website Weerbaar Water+Land+Schap.​

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid