08/04/2016

Kabinet investeert in poolgebieden

Terug naar artikeloverzicht

Het kabinet trekt meer geld uit voor wetenschappelijk onderzoek op de Noord- en Zuidpool. Van 2016 tot en met 2020 stelt Nederland jaarlijks 4,1 miljoen euro beschikbaar. Ook wordt een Arctische ambassadeur aangesteld. Dat staat in de polaire strategie die minister Koenders (Buitenlandse Zaken) maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

‘Om verantwoord om te kunnen gaan met deze kwetsbare gebieden is kennis nodig. En kennis begint met onderzoek’, motiveert Koenders de hogere bijdrage aan het onderzoek. ‘Vanwege het belang van dit unieke gebied en vanwege de directe gevolgen die Nederland kan ervaren door de stijging van de zeespiegel is het goed dat we er een schepje bovenop gaan doen.’

Staatssecretaris Dekker (Wetenschap), die namens zijn ministerie ook bijdraagt aan het onderzoeksbudget: ‘Deze investering is nodig om het Nederlandse poolonderzoek op hoog niveau te houden. Onderzoek op de Noord- en Zuidpool is van groot belang omdat daar als eerste de gevolgen van menselijke activiteiten zichtbaar worden. Opwarming van de aarde en het smelten van de poolkappen zijn uitdagingen waar we juist door goed onderzoek een antwoord op kunnen vinden.’

Het geld voor het onderzoek wordt gezamenlijk opgebracht door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat het Nederlands Polair Programma uitvoert, draagt bij.

De focus van het Nederlands polair beleid zal de komende jaren liggen bij duurzame ontwikkeling van de poolgebieden en bescherming van natuur en milieu. Het kabinet zet dan ook in op een actieve rol van Nederland als partij van het Antarcticaverdrag en als waarnemer bij de Arctische raad.

Zo zal Nederland een grotere rol gaan spelen bij de werk- en expertgroepen van de Arctische Raad. De daad wordt meteen bij het woord gevoegd, want van 5 tot en met 7 april is er op Texel een bijeenkomst van het Arctic Migratory Birds Initiative (AMBI) op Texel. Dit is een expertgroep van de Raad, en Nederland verwelkomt dan als gastland deskundigen uit de hele wereld.

De strategie richt zich tevens op de geopolitieke aspecten en de economische ontwikkelingen in het Noordpoolgebied. De nieuwe Arctisch ambassadeur zal de Nederlandse doelstellingen in nationaal en internationaal verband uitdragen tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen. De functie wordt ingevuld door Kees Rade, die tevens ambassadeur voor duurzame ontwikkeling zal blijven.

Bron: De Rijksoverheid. Voor Nederland