14/09/2018

Jaarrapport lucht - Emissies 2000-2016 en luchtkwaliteit in 2017 in Vlaanderen

Terug naar artikeloverzicht

Dit rapport beschrijft de Vlaamse emissies en de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest.

Het bestaat uit volgende delen:

  • Deel I bespreekt per sector de emissies van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in 2016;
  • Deel II geeft per polluent een overzicht van de emissies in 2016 en de concentraties in de omgevingslucht in 2017. Er gebeurt een toetsing aan de NEC-doelstellingen, aan de regelgeving voor luchtkwaliteit en aan de advieswaarden gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De trend komt aan bod;
  • Deel III schat in welke impact luchtvervuiling op gezondheid en vegetatie heeft;
  • Deel IV focust op de luchtkwaliteit in aandachtsgebieden. Dit zijn de grote agglomeraties met meer dan 250.000 inwoners en regio’s met veel industrie;
  • Deel V vat de studies en projecten samen die de VMM in 2017 uitvoerde.

Raadpleeg het rapport (150 MB)

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid