Inventaris hernieuwbare energie 2012

Gepubliceerd op 07/11/2013

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bedraagt in 2012 5,5%. De Belgische doelstelling is vastgelegd op 13% tegen 2020.

De totale bruto groene stroomproductie is in 2012 met 36% gestegen ten opzichte van 2011. De spectaculairste absolute stijging van de bruto groene stroomproductie vinden we in 2012 terug bij de biomassa-installaties. De installaties op basis van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa produceerden gezamenlijk 740 GWh groene stroom (bruto) meer dan in 2011. De stijging is vooral aan de categoriën hout en biogas te danken. Daarnaast is ook de bruto groene stroomproductie door PV-installaties al even spectaculair gestegen: + 721 GWh ten opzichte van 2011, strandend op een totale bruto groene stroomproductie van 1.723 GWh. Dat is voldoende om ongeveer 487.400 gezinnen van groene stroom te voorzien (gemiddeld 3500 kWh/gezin). In 2012 produceert Vlaanderen daarmee meer dan 50 keer meer groene stroom (netto) uit PV-panelen ten opzichte van 2008 en 72% meer dan in 2011.

In 2012 werd in Vlaanderen 18% meer groene energie voor warmtetoepassingen aangewend dan het jaar voorheen (na een sterke daling in 2011 ten opzichte van 2010: -20%). Het finaal verbruik van 24,5 PJ groene energie voor verwarming en koeling heeft daarmee een aandeel van 4,5% in het totale bruto eindverbruik voor verwarming en koeling in Vlaanderen.

De huishoudens nemen in 2012 56% van het bruto finaal verbruik van groene energie voor warmtetoepassingen voor hun rekening. Dit wordt voor 100% ingevuld door het aanwenden van hout. Het bruto finaal verbruik van hout voor de huishoudens nam in 2012 met 20% toe, ten gevolge van het koudere klimaat ten opzichte van 2011.

Het bruto finaal verbruik van biomassastromen voor de opwekking van groene warmte steeg in de landbouwsector anno 2012 met 24% ten opzichte van 2011.

De totale groene warmteproductie in de industrie bleef in 2012 min of meer stabiel. (+ 1,9%).

De transformatiesector neemt in 2012 3,9% van de het totale bruto finaal verbruik van hernieuwbare energie voor haar rekening. De belangrijkste bijdrage (68%) wordt geleverd door de afvalverbrandingsinstallaties (groene fractie van het afval).

Voor Vlaanderen schatten we het eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen in het vervoer in 2012 op 7,8 PJ. Dit eindverbruik omvat enerzijds het verbruik aan biobenzine en biodiesel (7,7 PJ) en anderzijds een hernieuwbare fractie van de aangewende elektriciteit voor elektrische vormen van transport (0,133PJ). Dit betekent dat het eindverbruik van hernieuwbare energie voor vervoer met 9,1% gestegen is ten opzichte van 2011. Het verbruik van biobrandstoffen in Vlaanderen ten opzichte van 2011 is toegenomen met 9,4% (+ 10,6% voor biodiesel en +1,1% voor bio-ethanol)

Meer informatie over geproduceerde en verbruikte hernieuwbare energie in Vlaanderen anno 2012 kan u hier terugvinden.