16/04/2013

Inventaris Biomassa 2011-2012

Terug naar artikeloverzicht

Vlaanderen ziet biomassa meer en meer als oplossing voor het klimaatprobleem en de toenemende schaarste aan fossiele grondstoffen. Hoe kan biomassa een duurzame grondstof zijn voor de Vlaamse industrie?

Sinds 2006 maakt de OVAM een tweejaarlijkse Inventaris Biomassa op. Aanleiding was de goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Actieplan Groene Stroom in 2005. Aan de OVAM werd de taak toegewezen om een inventaris van de biomassa-afvalstromen op te maken en tweejaarlijks te actualiseren en te verfijnen. Het doel van de inventaris is aan te geven hoeveel biomassa in Vlaanderen ingezameld en verwerkt wordt, en welke de evolutie in bestemming is. Deze analyse wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een meer duurzaam biomassabeheer.

Deze Inventaris Biomassa bevat een beknopte actualisatie over de belangrijkste biomassaafvalstromen in Vlaanderen in 2010-2011 en die biomassastromen waarover tot op heden minder data beschikbaar waren. In deze editie zijn de volgende stromen extra uitgewerkt:

  • biomassa-(afval)stromen van voedingsbedrijven : tijdens en na productie;
  • hout-/groenafval van bedrijven;
  • dierlijk afval;
  • (berm)maaisel.


Download het Voortgangsrapport "Inventaris Biomassa 2011-2012"

 

Bron : OVAM