28/07/2023

Intrekking ministeriële instructie voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen

varkenssmall.png
Terug naar artikeloverzicht

27-07-2023 - De ministeriële instructie van 17 juli 2023 voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen wordt ingetrokken, mede als gevolg van de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 20 juli 2023 over het Ineos-dossier. De ministeriële instructie voor de doelstelling om de varkensstapel met 30% te verminderen, blijft van toepassing.

De Raad oordeelde dat een nieuw beoordelingskader pas rechtszeker kan worden toegepast wanneer de vastgestelde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) én de bijhorende reductiemaatregelen regelgevend verankerd zijn.

Rekening houdend hiermee wordt gevraagd om dossier per dossier een grondige evaluatie te maken van de stikstofimpact. In functie van de timing van adviezen of beslissingen in een dossier, dient rekening te worden houden met de vastgestelde Programmatische Aanpak Stikstof (DPAS) en het met het voorstel van decreet dat op 27 juli 2023 ingediend werd in het Vlaams Parlement, en mogelijk bij moment van advies of beslissing goedgekeurd is.

Verdere info: Overgangsmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid


Zie eerder:  Nieuwe ministeriële instructies voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen en de doelstelling om de varkensstapel met 30 % te verminderen