09/04/2020

Informatiedrempel fijn stof Vlaanderen overschreden

vrachtwagen_emissie
Terug naar artikeloverzicht

Er is vandaag veel fijn stof in de lucht. De belangrijkste bronnen zijn momenteel de landbouw en de verwarming van onze huizen. Ook het resterende wegverkeer en de industrie veroorzaken fijn stof. Door de weersomstandigheden (weinig wind, geen neerslag) worden de fijnstofconcentraties slecht verdund en zijn de concentraties hoog. Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, vragen we de bevolking om ’s morgens en ’s avonds geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit. Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid. Verschillende studies geven aan dat verhoogde stofconcentraties aanleiding geven tot een stijging in het aantal ziekenhuisopnames.

De 24-uurgemiddelde PM10 concentraties in Vlaanderen bedroeg 54 µg/m³ om 10u vanmorgen. De voorbije 24 uur was de gemiddelde PM10 concentratie in Vlaanderen hoger dan 50 µg/m³. Dat is de drempel die wordt gehanteerd voor het informeren van de bevolking.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling afkomstig van de landbouw, het verwarmen van huizen, de industrie en het resterende wegverkeer. Weinig wind en geen neerslag zorgen ervoor dat de luchtvervuiling slecht verdund wordt. De meteorologische omstandigheden blijven tot zaterdag dezelfde.

De verwachting is dat de PM10 concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24-uursgemiddelde.

 

Betere luchtkwaliteit door coronacrisis?

Dat er minder auto’s op de baan zijn, betekent ook minder uitstoot (stikstofdioxide, dieselroet). Dat heeft zonder twijfel een positief effect op de luchtkwaliteit. Maar verkeer is niet de enige bron van luchtverontreiniging. Het uitrijden van mest door de boeren stoot ammoniak uit, waardoor secundair fijn stof wordt gevormd. Ook het verwarmen van onze huizen (vooral met hout) draagt bij tot de huidige hoge fijnstofconcentraties. Meer mensen werken thuis, waardoor hun huizen ook meer worden verwarmd. Bovendien zijn veel woningen slecht geïsoleerd.

Omwille van de slechte luchtkwaliteit vraagt de Vlaamse Milieumaatschappij om vandaag en de volgende dagen geen hout te stoken in haarden of kachels (vooral ’s morgens en ’s avonds kan het nog koud zijn) als bijverwarming of om sfeer te creëren. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen.

 

Meer luchtwegklachten

Verschillende wetenschappelijk onderbouwde studies (Bron: Wereldgezondheidsorganisatie) geven aan dat de ziekenhuisopnames door ademhalingsproblemen tijdens smogepisodes stijgen, vooral door het ontstaan van ontstekingsmechanismen ter hoogte van de longen, maar ook in andere delen van het lichaam (bv. link met hartproblemen). Studies geven ook aan dat in normale omstandigheden (zonder corona) op dagen met verhoogde fijnstofconcentraties 3 tot 5% van de ziekenhuisopnames omwille van ademhalingsproblemen kan toegewezen worden aan fijn stof. Omdat er momenteel uitzonderlijk zware maatregelen worden genomen om de risico's op sterfte te verlagen en de druk op ons gezondheidssysteem werkbaar te houden, zijn verhoogde stofconcentraties een belangrijke factor om mee rekening te houden. Minder fijn stof zorgt voor minder druk op ziekenhuisopnames veroorzaakt door luchtvervuiling.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

Meer info: Actuele waarden en overschrijdingen van fijn stof gemeten door de VMM

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid