07/10/2015

iBBT

Terug naar artikeloverzicht

iBBT is een interactieve online tool die de soms lijvige BBT-studies makkelijker hanteerbaar maakt en gestructureerd weergeeft. Met iBBT kan u grasduinen in een BBT-studie om een sector beter te leren kennen, maar tegelijk is iBBT hét instrument bij uitstek om voor één van de beschikbare sectoren snel en gericht informatie op te zoeken omtrent de sectorspecifieke 'processen en bijhorende milieu-impact' enerzijds, en de 'beschikbare milieuvriendelijke technieken' anderzijds.