25/05/2023

Hoe goed werken de maatregelen van de Blue Deal?

water_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

In Vlaanderen nemen we met de Blue Deal verschillende terreinmaatregelen om de sponswerking te versterken. Hoe goed werken deze maatregelen? Hoe meet je de impact op het watersysteem? Met de Praktijkgids Monitoring leren we uit ons terreinwerk.

De praktijkgids is ontwikkeld voor iedereen die werkt aan terreinmaatregelen tegen droogte en waterschaarste. Voor wie instaat voor het ontwerp, de uitvoering, de monitoring of het beheer, kan meer informatie over de werking van maatregelen en monitoring interessant zijn. De gids is vooral interessant voor steden en gemeenten, provinciale waterbeheerders, terreinbeheerders bij de Vlaamse overheid, rioolbeheerders, regionale landschappen, polders en wateringen, terreinbeherende organisaties.

Deze Blue Deal praktijkgids steunt op de kennis die we hebben kunnen opbouwen door een diepgaande studie van de terreinmaatregelen die met middelen van de Blue Deal zijn uitgevoerd. Hierdoor hebben we de impact van maatregelen, hun rol in het watersysteem en het watersysteem zelf beter kunnen begrijpen. Deze gids is tot stand gekomen door de input van verschillende actoren. Ze brengt inzichten samen die getuigen van vele jaren ervaring met het watersysteem. Deze gids blijft een ‘werk in uitvoering’;

In de praktijkgids vind je meer concreet:

  • informatie over de werking van maatregelen zoals stuwen, infiltratiezones, structuurherstel van waterlopen en verbetering van de bodemkwaliteit
  • een kennismaking met de randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de maatregelen
  • vuistregels en aanbevelingen voor het monitoren en evalueren van de effecten

Tijdens een webinar van 26 april ontdekten ontwerpers, uitvoerders en beheerders hoe ze maatregelen kunnen nemen voor de gewenste impact op het watersysteem. Ze kregen ook
praktische richtlijnen over impactmonitoring.

Download de Blue Deal praktijkgids Monitoring en herbekijk het webinar

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid