22/04/2016

Historische reserve bossencompensatie vrijgemaakt

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering beslist om het opgebouwde saldo van het bossencompensatiefonds, dat in het verleden om begrotingstechnische redenen is opgebouwd en momenteel 7,6 miljoen bedraagt, uitzonderlijk te valoriseren.

Joke Schauvliege gaat dit saldo op verschillende manieren aanwenden. Projecten die de regionale landschappen opzetten, kunnen rekenen op 3,75 miljoen euro, zodat de lokale besturen én alle maatschappelijke sectoren worden betrokken bij de uitvoering van de bebossingsprojecten. Op die manier kan ongeveer 30 hectare nieuw bos per provincie worden aangeplant. Voor de traditionele projectoproep, waarbij zowel individuele burgers, bedrijven vzw’, en lokale besturen voorstellen indienen om een bijdrage te leveren tot bebossing, wordt 1 miljoen euro uitgetrokken. Het resterende bedrag zal zij besteden aan bebossingsprojecten in het kader van de reguliere werking van het Agentschap Natuur en Bos, bovenop de reeds voorziene middelen uit de jaarlijkse inkomsten van het bossencompensatiefonds.

Joke Schauvliege: “Ik ben tevreden dat wij een goede en werkbare oplossing hebben gevonden voor de historisch opgebouwde geldreserve voor de aanplanting van bossen in Vlaanderen.”

Bron : Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur