26/03/2023

Historische meander aan Ark van Noë (Kasterlee) hersteld

Kleine_Nete_Kasterlee_waterloop
Terug naar artikeloverzicht

Ter hoogte van het recreatiedomein Ark van Noë kronkelt de Kleine Nete weer zoals vroeger. De historische meander, voordien gebruikt als visvijver, staat opnieuw in verbinding met de rivier. Water krijgt meer ruimte en extra ingrepen beschermen het gebied tegen overstromingen. Het project werd uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en kwam tot stand door de Blue Deal, de strijd van de Vlaamse Regering tegen droogte en waterschaarste, en is een van de maatregelen van het rivierherstelprogramma Kleine Nete.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Meanders bieden letterlijk meer ruimte voor water en zijn dus cruciaal tegen droogte. Vroeger trokken we waterlopen recht om water zo snel mogelijk af te voeren, nu beseffen we dat de natuur niet het probleem, maar net de oplossing is.”

Aansluiten historische meander Ark van Noë

In november 2021 startte de VMM met het aansluiten van de afgesloten meander op de Kleine Nete. De werken verliepen in twee fasen, telkens in het toeristische laagseizoen. De rechte loop van de Kleine Nete krijgt nog een drempel zodat het water naar de meander stroomt. Bij hevige regenval en een hoge waterafvoer kan het water dan zowel door de meander als over de drempel. De rechte loop en de meander zullen beschikbaar zijn voor kajakkers.

Dijkwerken langs de waterloop beschermen het domein tegen overstromingen. Bomen en hagen langs de meander maken van het gebied een aantrekkelijke groene zone. Een verkeersbrug in de Arkstraat en een voetgangersbrug op het domein verbinden het eiland met de omgeving. Aan de bestaande brug over de Kleine Nete werd niet gewerkt.

Rivierherstel Kleine Nete

In het verleden werd de Kleine Nete rechtgetrokken, meanders gedempt en moerassen drooggelegd. De vallei werd ingenomen voor allerlei economische activiteiten. De natuurlijke bergingscapaciteit van de waterloop daalde, waardoor het water versneld afstroomt naar de benedenstroomse gebieden. Dit zorgt voor hogere piekdebieten en een groter risico op overstromingen. In de bovenstroomse gebieden leidde de rechttrekking van de Kleine Nete tot verdroging en een lagere ecologische waarde van de vallei.

Om het watersysteem van de Kleine Nete te verbeteren, startte de VMM een integraal project op voor de Kleine Nete van de N19 in Kasterlee tot de monding van de Aa in Grobbendonk. Met rivierherstel creëren we extra bergingscapaciteit, compenseren we verloren gegane ecologische waarden en realiseren we structuurherstel voor de waterloop. De historische meander aansluiten aan de Ark van Noë is een van de maatregelen van dit rivierherstelprogramma.

“De Netevallei is een prachtige vallei maar de uitdagingen zijn er groot. We werken iedere dag om de vallei te laten uitgroeien tot een veerkrachtig en aantrekkelijk gebied.”

Cathy Berx, provinciegouverneur Antwerpen

Netedagen 2023

Op zondag 26 maart kon het grote publiek de herstelde meander bezichtigen. Tijdens gegidste wandelingen gaven experten van de VMM meer uitleg over het belang van deze werken in de strijd tegen droogte en waterschaarste. De activiteit maakte deel uit van de Netedagen, die op hun beurt horen bij de Vlaamse Waterdagen. Die campagne van de VMM zet burgers aan tot meer waterbewustzijn. Van 18 tot 26 maart organiseerden lokale verenigingen, steden en gemeenten overal in Vlaanderen tal van wateractiviteiten. Meer info op www.waterdagen.be.

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid