Het verzameldecreet leefmilieu en natuur 2013

Gepubliceerd op 20/09/2013

Gezamenlijk advies van de Minaraad, SERV en SALV op het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (verzameldecreet). In het advies wordt elk wijzigingsvoorstel omschreven en aansluitend worden er aanbevelingen of opmerkingen geformuleerd. Hoofdstukken waarbij de strategische adviesraden geen bedenkingen hebben, worden in het advies niet besproken.

 

Uitgever: Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij - SALV