23/01/2024

Het nieuwe Nationale Actieplan Milieu-Gezondheid is gelanceerd

groepje_fietsers
Terug naar artikeloverzicht

Op 23 januari werd het derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3) officieel voorgesteld door federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi aan de gezondheids- en milieusector. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt bijna een kwart van alle sterfgevallen verband met milieufactoren waarop we invloed hebben. Het verminderen van deze risico's voor de gezondheid en het milieu is de grootste uitdaging van NEHAP3.

Opmerkelijke cijfers

In de Europese regio van de WHO veroorzaken risicofactoren gelinkt aan het milieu naar schatting 1,4 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Wereldwijd zijn ze verantwoordelijk voor een kwart van alle niet-overdraagbare ziekten, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsaandoeningen, psychische stoornissen en infectieziekten.  

Steeds meer internationale wetenschappers en experten benadrukken dat factoren die verband houden met klimaatverandering een grote invloed hebben op de gezondheid. In een rapport dat vandaag aan de ministers van Volksgezondheid wordt gepresenteerd, merkt de OESO op dat fijnstof in de lucht, dat deels wordt gegenereerd door de verbranding van fossiele brandstoffen, in 2019 heeft bijgedragen tot bijna 375.000 vroegtijdige sterfgevallen in haar lidstaten. Het rapport wijst er ook op dat de gezondheidszorg gemiddeld 3,8% bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee tot één van de grootste uitstoters behoort. 

De uitdagingen van vandaag

Dit ambitieuze plan werd op 8 januari goedgekeurd door de ministers van Leefmilieu en Volksgezondheid tijdens de Gemengde Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu en Gezondheid (GICLG) voorgezeten door de federale minister van Leefmilieu.

NEHAP3 legt nieuwe accenten die zijn afgestemd op de uitdagingen van vandaag. Het focust zich op twee prioritaire thema’s:   

  • veerkracht, adaptie en strijd tegen de klimaatverandering;  
  • vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de volksgezondheid en het leefmilieu.

Het voorziet in de implementatie van een reeks internationale en nationale projecten, waaronder:  

 

20 jaar inzet voor de bescherming van gezondheid en milieu

Al meer dan twintig jaar moedigt de WHO haar lidstaten aan om nationale actieplannen voor milieu en gezondheid op te stellen. Ons land gaf al in 2003 gehoor aan deze oproep met het Samenwerkingsakkoord dat de wettelijke basis vormde voor het NEHAP. Dit kader voor samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten op het vlak van milieu en gezondheid viert dit jaar zijn twintigste verjaardag!   

 

Voor meer informatie, zie de NEHAP3 tekst 

 

 

Bron: © 2024 - news.belgium.be