02/03/2020

Het nieuwe Kunststoffenplan 2020-2025 van de OVAM: wat houdt dit precies in?

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 21 februari het Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 van de OVAM goed. Het doel van het plan is om de plastic afvalberg te verkleinen en hergebruik van kunststoffen te stimuleren.

De goedkeuring van het Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 van de OVAM is een belangrijke stap richting de circulaire economie, waarin Vlaanderen een voortrekkersrol opneemt. Maar wat houdt dit nieuwe Kunststoffenplan juist in?

Kunststofkringloop duurzaam sluiten en klimaatimpact verminderen

Het plan geldt voor alle soorten kunststoffen en telt vijf doelstellingen, die we telkens invullen met concrete acties. Deze gaan van preventiemaatregelen, over onderzoek en investeringen in een duurzame recyclagemarkt tot de inzet van recyclaat als volwaardige grondstof. Het plan geeft ook de visie en het beleidskader weer van de Vlaamse inspanningen om de kunststofkringloop duurzaam te sluiten en onze klimaatimpact te verminderen. Een belangrijk onderdeel van het plan houdt in dat de regering middelen vrijmaakt om te investeren in bijkomende sorteer- en recyclagecapaciteit in Vlaanderen.

Goedkeuring plan betekent ook impuls voor Vlaamse kennis en expertise

De opvolging van het plan gebeurt via een overlegplatform onder voorzitterschap van de OVAM en m.m.v. alle betrokken partners en stakeholders (private en publieke), wat de kennisdeling over de kunststoffenproblematiek aanzienlijk zal bevorderen.

Met de goedkeuring van het Uitvoeringsplan komt de OVAM in aanmerking voor ongeveer negen miljoen euro aan Europese subsidies die we opnieuw kunnen investeren in duurzame oplossingen voor de kunststofproblematiek.

Meer informatie over het Kunststoffenplan 2020-2025.

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij