21/10/2022

Het interactieve jaarverslag van de Belgische biocidenmarkt

bestrijdingsmiddelen
Terug naar artikeloverzicht

De FOD Volksgezondheid publiceert jaarlijks algemene gegevens over de Belgische biocidenmarkt. Vanaf dit jaar is er een nieuwe, gebruiksvriendelijke tool om de gegevens over de biocidenmarkt in detail te bekijken. De impact van de coronapandemie op de markt heeft zich vertaald in hogere aangegeven hoeveelheden biociden, voornamelijk bij de biociden voor de menselijke hygiëne in 2020 en in mindere mate in 2021.

De FOD beschikt over de jaarlijkse hoeveelheden biociden die op de markt zijn gebracht, gegevens die de sector jaarlijks vóór 31 januari moet melden. Die gegevens laten toe om de evolutie van de biocidenmarkt op te volgen met kwantitatieve informatie over biociden en werkzame stoffen. Sinds 2013 worden de gegevens over de biocidenmarkt op een interactive manier aangeboden. Het vernieuwde rapport met gegevens van 2017 tot 2021 kan online geraadpleegd worden via de volgende link: Jaarverslag van de Belgische biocidemarkt.

Het jaarverslag bestaat uit 2 grote delen, over producten en werkzame stoffen. De gegevens kunnen aan de hand van grafieken geraadpleegd worden. De gegevens kunnen bekeken worden per groep (ontsmettingsmiddelen; bewaarmiddelen; bestrijdingsmiddelen en andere biociden), per productsoort, naargelang de verdeling van de producten (gesloten/vrij circuit) of de gebruikerscategorie (groot publiek/ professionele gebruikers).

De coronacrisis verklaart de sterke stijging van de hoeveelheden biociden op de markt in 2020 (4,5 keer zo veel voor ontsmettingsmiddelen voor de menselijke hygiëne of ‘PT1’). De cijfers voor 2021 zijn lager dan voor 2020, maar nog steeds hoger dan voor de coronacrisis.

Het rapport bevat geen informatie over de tijdelijke toelatingen en registraties die in het kader van de coronacrisis werden uitgereikt. De tijdelijke toelatingen en registraties zijn ondertussen niet meer van toepassing.

Op biocide.be vind u meer publicaties over biociden en een woordje uitleg bij het interactieve verslag (zie jaarverslag). 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Helpdesk Biociden via e-mail (info.biocides@health.fgov.be(link stuurt een e-mail)).

 

 

Bron: © FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu